Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wizja bioenergetyczna dla Afryki

Skoro suche regiony Afryki nie są eksploatowane, można by wykorzystać je do uprawy roślin energetycznych, dzięki czemu sąsiadujące gospodarki lokalne prosperowałyby lepiej, a narody afrykańskie mogłyby w większym stopniu zaspokoić swoje zapotrzebowanie na energię.
Wizja bioenergetyczna dla Afryki
Suche obszary Afryki można poddać efektywnej eksploatacji w celu produkcji upraw dla potrzeb bioenergetyki, zwiększając zrównoważony rozwój na kontynencie oraz pobudzając jego gospodarkę. Celem projektu finansowanego przez UE Compete było stworzenie platformy, która zachęcałaby do produkcji bioenergii na kontynencie. Skupiono się na regionach suchych i półsuchych w Afryce, które mogłyby zostać wykorzystane na rzecz bioenergii bez szkody dla ekosystemu i bez wywoływania negatywnych skutków społeczno-gospodarczych.

Podsumowując, w projekcie oszacowano zapotrzebowanie na energię i oceniono zagospodarowanie terenu w celu opracowania strategii bioenergetycznej, która podniosłaby standard życia mieszkańców, pozwoliłaby na utrzymanie ekosystemów i zachęciłaby do wymiany doświadczenia z UE. Oceniono potencjał w zakresie zrównoważonego wykorzystania bioenergii i zapoczątkowano relacje z krajami rozwijającymi się wiodącymi w tej dziedzinie, w tym z Brazylią, Chinami, Indiami, Meksykiem i Tajlandią. Pomogło to usprawnić transfer wiedzy pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się w, a także wypromować wspólne projekty obejmujące nowe uprawy energetyczne i agroleśnictwo.

Po dokonaniu oceny i zbudowaniu kontaktów, zespół projektu Compete opracował narzędzia do usprawniania sposobów finansowania pod kątem projektów bioenergetycznych. Następnie zespół skupił się na stworzeniu polityk, które sprzyjałyby tworzeniu systemów bioenergetycznych, mając na uwadze to, jak najlepiej można by pomóc społecznościom lokalnym i zaangażować pracowników obu płci. Robiąc dobry użytek z dużych, niewykorzystanych obszarów, mieszkańcy Afryki mogą odnieść znaczne korzyści ekonomiczne, a także przyczynić się do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego kontynentu w bardziej zrównoważony sposób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę