Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ANTIMAL — Wynik w skrócie

Project ID: 18834
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Wspólne wysiłki w sprawie leków przeciwmalarycznych

Powołując "wirtualną" organizację opracowywania środków farmaceutycznych w Europie, w ramach inicjatywy Antimal dążono do przeprowadzenia analizy klinicznej różnych nowych leków przeciwmalarycznych.
Wspólne wysiłki w sprawie leków przeciwmalarycznych
Malaria to choroba zakaźna przenoszona przez moskity, którą wywołuje u ludzi pasożyt zwany zarodźcem sierpowym. Istnieje wiele leków przeciw tej chorobie, jednak metody monoterapeutyczne często prowadzą do wykształcenia odporności, wymuszając zastosowanie alternatywnych sposobów leczenia.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu Antimal ("Development of new drugs for the treatment of malaria") położył nacisk na opracowanie kandydujących cząsteczek do etapu rozwoju leku. Aby osiągnąć ten cel, 28 wiodących grup specjalistów w dziedzinie malarii z Europy połączyło siły z partnerami z branży przemysłowej i instytucji z krajów, w których malaria jest choroba endemiczną.

Aby zapewnić stworzenie portfolio skutecznych leków przeciwmalarycznych, sieć zbadała nowe związki na bazie chinoliny i nadtlenków, a także metabolizm lipidów pasożyta będącego celem leków i inne cele. Celem było przeprowadzenie oceny klinicznej serii nowych leków, które gwarantowałyby skuteczne i niedrogie leczenie malarii w krajach endemicznych. Ponadto, poprzez szkolenie nowego pokolenia specjalistów ds. malarii, konsorcjum ma nadzieję na zwiększenie potencjału badawczego w krajach Afryki subsaharyjskiej, w których malaria jest choroba endemiczną.

Z tym założeniem konsorcjum wykorzystało chinoliny jako modelowe cząsteczki koncepcyjne przeciw pasożytom krwi i wątroby w celu ustalenia ekspertyzy in silico i in vitro dotyczącej farmakokinetyki i metabolizmu leków przeciwmalarycznych w Afryce Południowej i Zimbabwe. Opracowano także setki monoterapii nadtlenkowych i hybrydowych, które przejawiają zwiększoną, w porównaniu do istniejących cząsteczek, aktywność przeciw wrażliwym i odpornym na leki pasożytom.

Co więcej, przetestowano na P. falciparum tysiące innych związków ingerujących w parazytologię przy wykorzystaniu szczególnie interesującej biosyntetyzującej cząsteczki FR900098 będącej pochodną izoprenu.

Łącznie, wyniki projektu Antimal w znacznym stopniu przyczyniają się do leczenia malarii, oferując wiele alternatywnych leków dla potrzeb terapii skojarzonej. Rozszerzając działania w regionach malarycznych, sieć zdołała wyposażyć te kraje w niezbędną infrastrukturę do opracowywania i oceny leków przeciwmalarycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę