Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMMIGR HIV TB MED — Wynik w skrócie

Project ID: 43757
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Maroko

Zapobieganie migracyjnemu przenoszeniu się chorób

Na przestrzeni tysiącleci mobilność człowieka czy też fale migracji kształtowały sposób przenoszenia się chorób zakaźnych. W ostatnich latach nastąpiły drastyczne zmiany w procesach imigracji do UE, przynosząc nowe zagrożenia w związku z przenoszeniem się chorób.
Zapobieganie migracyjnemu przenoszeniu się chorób
Aby stworzyć metody nadzorowania chorób, ze szczególnym naciskiem na gruźlicę (TB) i HIV, UE sfinansowała projekt Immigr HIV TB MED ("Impact of immigration on HIV and tuberculosis epidemiology on the Mediterranean area"). Głównym celem było wyposażenie Maroka i Hiszpanii w technologie zapobiegania przenoszeniu się chorób wraz z imigracją subsaharyjską i innymi.

Zorganizowano dwa warsztaty, które zgromadziły wszystkie zainteresowane strony, w tym delegatów z międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych (NGO), specjalistów ds. zdrowia, badaczy i przedstawicieli agencji Narodów Zjednoczonych. W czasie warsztatów, uczestnicy zostali poinformowani o prawidłowościach demograficznych i ryzyku choroby w populacjach imigranckich, a także o najbardziej efektywnych metodach laboratoryjnych badań przesiewowych w zakresie HIV i TB. Wnioski wyciągnięte z warsztatów zaalarmowały zainteresowane strony pod względem dostępności decydujących informacji w sprawie stanu zdrowia wielu migrantów UE.

Drugie warsztaty, które odbyły się w Madrycie w 2008 r., zgromadziły przedstawicieli ze wszystkich krajów śródziemnomorskich i dostarczyły ogólnych informacji o kwestiach etycznych i prawnych związanych ze zdrowiem populacji migrantów. Ponadto, ich celem było określenie specjalnych wymagań, które należy uwzględnić, próbując ulepszyć nadzór epidemiologiczny populacji migrantów zakażonych HIV i TB. Omówiono kwestie etyczne i prawne dotyczące zdrowia imigrantów, dyskryminacji i dostępu do opieki zdrowotnej, z nadzieją na poprawę istniejących reżimów.

Uczestnicy podkreślili znaczenie prawa do zdrowia, niezależnie od stanu prawnego danej jednostki, zwracając uwagę na potrzebę narzucenia i wprowadzenia w życie istniejących przepisów. Działania w ramach projektu ujawniły, że zapewnienie wczesnego wykrywania i leczenia HIV i TB u imigrantów w kraju goszczącym przyniosły ogromne korzyści dla zdrowia publicznego. Jednak przymusowe badania przesiewowe okazały się kosztowne, a zainteresowane strony uznały, że zasoby należy lokować w zapewnianiu lepszej opieki zdrowotnej i świadczeń profilaktycznych.

Ulepszając nadzór epidemiologiczny chorób, takich jak HIV i TB w populacjach imigrantów, UE ma nadzieję, że uda jej się kontrolować proces przenoszenia się chorób przez granice i zapobiegać ich wybuchom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę