Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Uratować światowe zabytki i dziedzictwo

Umacniając edukację w zakresie ochrony ważnych zabytków kultury, UE pomaga społeczeństwom i społecznościom lokalnym stawać się bardziej zrównoważonymi i umożliwia im dumne eksponowanie narodowego dziedzictwa.
Uratować światowe zabytki i dziedzictwo
Na całym świecie zagrożonych jest wiele pięknych zabytków kultury. Celem finansowanego ze środków UE projektu Trainmonher była pomoc państwom w ochronie miejsc historycznych. Mówiąc dokładniej, pomagano instytucjom akademickim z Argentyny, Chorwacji, Maroka i Meksyku w tworzeniu programów na rzecz wzmacniania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Projekt Trainmonher pozwolił tym instytucjom rozpowszechniać wiedzę na temat materiałów konstrukcyjnych, architektury, inżynierii i technik budowlanych. Uczyły się one, w jaki sposób oceniać wpływ warunków środowiskowych na konstrukcje i materiały, a także identyfikować i datować najważniejsze materiały.

Projekt zwiększył prestiż przyznawanych w tych ośrodkach tytułów naukowych, a dzięki wysokiemu poziomowi edukacji i profesjonalnym szkoleniom tamtejsi studenci mogą kształcić się na wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Ponadto, niektóre z tych instytucji mogą także edukować specjalistów, którzy już pracują w powiązanych dziedzinach, w tym architektów, rzemieślników, edukatorów i kuratorów.

Dzięki tym inicjatywom udało się podnieść jakość działań konserwacyjnych i ratunkowych dotyczących zabytków kultury w czterech krajach docelowych, umocnić związane z nimi dyscypliny akademickie i wesprzeć sektor turystyki. Doświadczenie UE w tej dziedzinie będzie bardzo pomocne we wspieraniu turystyki kulturalnej i zrównoważonego rozwoju, pomagając jednocześnie lokalnym gospodarkom i chroniąc największe historyczne skarby w tych krajach.

Morocco (French): http://www.trainmonher.uvsq.fr/index.php?id=28, Mexico (spanish): http://www.trainmonher.uvsq.fr/index.php?id=30, Croatia (English): http://www.trainmonher.uvsq.fr/index.php?id=31

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę