Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HUNGARY FOR FP6 — Wynik w skrócie

Project ID: 510457
Źródło dofinansowania: FP6-COORDINATION
Kraj: Węgry

Projekty UE teraz dostępne dla Węgier

UE udostępniła węgierskim zainteresowanym stronom ze środowisk badawczych i akademickich narzędzia i wiedzę przydatne do bardziej efektywnego udziału w projektach UE. W proces zaangażowane zostało silne krajowe konsorcjum.
Projekty UE teraz dostępne dla Węgier
Gdy Węgry przystąpiły do UE w 2004 r., Komisja Europejska zintensyfikowała działania na rzecz zapewnienia, że nowe kraje UE będą uczestniczyć bardziej efektywnie w projektach szóstego programu ramowego UE (6PR). Jedno z tych działań wyrażone jest w formie inicjatywy finansowanej przez UE Hungary FOR FP6.

Celem tej inicjatywy było dostarczenie informacji zainteresowanym stronom z całego kraju na temat udziału w projektach UE, a jednocześnie usprawnienie wymiany wiedzy i szkoleń personelu w węgierskich organizacjach wsparcia UE. Inicjatywa skupiła się również na zwiększeniu widoczności węgierskich instytucji badawczych i naukowców na arenie europejskiej, zachęcając tym samym do współpracy w ramach projektów z pozostałą częścią kontynentu.

Aby osiągnąć swoje cele, inicjatywa Hungary FOR FP6 zrzeszyła kilkoro partnerów z całego kraju, tworząc potężne konsorcjum w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i z zakresu tworzenia sieci kontaktów. Konsorcjum składało się z czterech uniwersytetów, dwóch izb handlowych, instytutu badawczego i Węgierskiej Fundacji na rzecz Nauki i Technologii (TETALAP). Poza głównymi partnerami, konsorcjum podjęło także bliską współpracę z towarzystwami przemysłowymi i naukowymi, a także z agencjami rozwoju regionalnego i innymi wartościowymi zainteresowanymi stronami.

Ta potężna grupa kluczowych podmiotów pomogła w opracowaniu decydujących wytycznych dla krajowych organizacji na rzecz wzrostu liczby węgierskich podmiotów zainteresowanych udziałem w projektach UE. Dostarczyła społeczności badawczej szczegółowych i dostosowanych do potrzeb informacji i wsparcia w celu promowania tego ambitnego założenia. Dzięki tej inicjatywie i innym podobnym, Węgry są teraz bardzo aktywnym członkiem projektów finansowanych przez UE, ucząc się od bardziej doświadczonych europejskich partnerów badawczych, ale również wnosząc swój własny cenny wkład.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę