Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WEMED — Wynik w skrócie

Project ID: 517620
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Włochy

Lepsze wykorzystanie wody w uprawach regionu Morza Śródziemnego

Naukowcy przyjrzeli się ponownie znanemu od dawna, ale wciąż nasilającemu się problemowi, a mianowicie wykorzystaniu wody do nawadniania upraw w regionach suchych. Zgromadzone informacje i zalecenia powinny pomóc zwiększyć wydajność i zrównoważoność produkcji, wspierając jednocześnie delikatne gospodarki takich obszarów.
Lepsze wykorzystanie wody w uprawach regionu Morza Śródziemnego
Rolnictwo to ważna gałąź gospodarki w krajach regionu Morza Śródziemnego i Europy Południowej. Problem efektywności zużycia wody (WUE) w zakresie upraw rolnych był już przedmiotem wielu projektów badawczych. Praktyczne stosowanie wyników tych badań pozostawało jednak dotąd ograniczone.

W niektórych przypadkach rzeczywiste warunki rolne panujące w krajach basenu Morza Śródziemnego nie przystają do proponowanych metodologii. W innych zaś mamy do czynienia z nieefektywnym transferem wiedzy między naukowcami i użytkownikami końcowymi, w tym samymi rolnikami.

Aby usprawnić gospodarkę wodną i efektywność zużycia wody w krajach rozwijających się basenu Morza Śródziemnego, naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt WEMED ("Evaluation of the water use efficiency indicators in the Mediterranean region").

Naukowcy intensywnie korzystali z różnych skalowych modeli, w tym modeli rzeczywistych kosztów. Ponadto, przygotowali ważne sugestie dotyczące nowych modeli, które mogą dostarczyć bardziej precyzyjnego obrazu zużycia i efektywności wykorzystania wody.

Konsorcjum zajmowało się tworzeniem wskaźników WUE, doskonaleniem samego wykorzystania wody oraz opracowywaniem i przystosowywaniem nowych upraw, tak aby były bardziej odporne na suchy klimat. Naukowcy przeanalizowali możliwość włączenia do wskaźników produktywności wody i WUE różnego rodzaju parametrów, takich jak wytwarzana biomasa, wydajność plonów, dochody itp.

Z powodzeniem zastosowali też inteligentne systemy oparte na prognozowanym zwiększeniu zapotrzebowania na lepszą dystrybucję wody i synchronizację nawadniania. Ważną kwestią było także udoskonalenie roślin uprawnych, przy czym nacisk kładziono tu na wykorzystanie odmian odpornych na suszę, czy to naturalnych (na przykład drzewa owocowe) czy też uzyskanych metodami wspomaganymi genetycznie.

Ponadto, w kontekście zmiany klimatu i rosnących potrzeb człowieka, naukowcy określili szereg czynników, jakie należy uwzględnić w nawadnianiu upraw, i zaproponowali oparty na uczestnictwie system opłat, odzwierciedlający koszty wody i zyski z poszczególnych upraw.

W ramach projektu WEMED dokonano ponownej analizy zużycia wody w krajach rozwijających się regionu Morza Śródziemnego, uzyskując ważne informacje i wyniki dotyczące udoskonalenia wskaźników WUE. W dobie rosnących niedostatków wody, działania te powinny przynieść wiele korzyści gospodarkom tych państw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę