Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AIRTN — Wynik w skrócie

Project ID: 518480
Źródło dofinansowania: FP6-COORDINATION
Kraj: Niemcy

Doskonałość w dziedzinie aeronautyki na horyzoncie UE

Wirtualna platforma i laboratorium służące do wymiany specjalistycznej wiedzy w dziedzinie aeronautyki oraz pomagające nawiązywać nowe partnerstwa dają tej lukratywnej europejskiej branży szansę wzniesienia się na nowe wyżyny.
Doskonałość w dziedzinie aeronautyki na horyzoncie UE
Jednym ze sposobów na podniesienie pozycji Europy w gospodarce postindustrialnej jest wykorzystanie sektora aeronautycznego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu AIRTN zacieśniono współpracę badawczą w tej ważnej dziedzinie w państwach członkowskich i stowarzyszonych UE. Mówiąc dokładniej, prace dotyczyły udostępnienia krajowych i regionalnych inicjatyw badawczych zainteresowanym stronom we wszystkich przedmiotowych krajach.

Elementem tych działań było skonsolidowanie informacji dotyczących krajowych i światowych programów badawczych w dziedzinie aeronautyki w ramach platformy online i forów internetowych, a także organizacja warsztatów. Wyszczególniono kluczowe obszary współpracy i wspólne zagadnienia badawcze, aby określić zakres wymagań i najlepsze praktyki dla wspólnych inicjatyw.

Ponadto, projekt AIRTN doprowadził do umocnienia europejskiej aeronautyki poprzez zacieśnienie współpracy z Radą Doradczą ds. Badań Aeronautycznych w Europie (ACARE) oraz europejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR). Należy także wspomnieć o wsparciu działalności Eurocontrol, organizacji zajmującej się budową tzw. "jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej" mającej zapewnić płynne zarządzanie ruchem lotniczym na całym kontynencie.

Oprócz platformy wirtualnej, będącej także laboratorium tworzącym nowe rozwiązania dla branży, w ramach projektu zorganizowano fora współpracy i rozpowszechniono ważne informacje na temat badań aeronautycznych. Działania te powinny zaowocować wieloma wspólnymi inicjatywami, pomagając Europie zdobyć pozycję lidera w jednym z najbardziej dochodowych sektorów na świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę