Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DYLAN — Wynik w skrócie

Project ID: 28702
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Szwajcaria

Siła Europy leży w jej wielojęzyczności

Identyfikacja kwestii związanych z różnorodnością językową w Europie pozwoli umocnić posługiwanie się wieloma językami i promować bardziej sprawiedliwy model używania wszystkich języków kontynentu w okolicznościach politycznych, gospodarczych i akademickich.
Siła Europy leży w jej wielojęzyczności
Zamiast być przeszkodą, różnorodność językowa Europy może pomóc na wiele sposobów pobudzić gospodarcze i akademickie sektory kontynentu. Finansowany ze środków UE projekt DYLAN ("Language dynamics and management of diversity") wyszczególnił czynniki polityczne, edukacyjne, naukowe i gospodarcze kryjące się za wielojęzycznością kontynentu.

Aby to lepiej zilustrować, aspekty polityczne wymagają sprawiedliwego traktowania różnych języków i osób posługujących się nimi, podczas gdy aspekty edukacyjne wymuszają przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy w wielu językach. Pozwala to nie tylko chronić dziedzictwo kulturowe, ale zachęca do otwartości, różnorodności kulturowej, w zakresie zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i globalnej sfery wpływów dla Europy.

W tym kontekście, zespół projektu zbadał praktyki językowe, wielojęzyczność, różnorodność językową, polityki językowe stosowane przez rząd oraz strategie językowe w świecie biznesu. Przyjrzano się interakcjom między tymi aspektami poprzez analizę dyskursu, etnografię komunikacji i analizę krajobrazu lingwistycznego w celu zgłębienia trzech zasadniczych kwestii związanych z różnorodnością językową.

W ramach pierwszej z nich zbadano, w jaki sposób firmy, instytucje europejskie, środowiska akademickie i sami obywatele radzą sobie z rosnącą różnorodnością językową w Europie. W drugiej kolejności zbadano, dlaczego "rozwiązania wielojęzyczne" nie są jedynie odpowiedzią na problem, ale autentyczną korzyścią dla organizacji i jednostek. Na koniec, zidentyfikowano sposób, w jaki odpowiedzi wielojęzyczne mogą być korzystne dla samego kontynentu.

Na światło wyszły godne uwagi zalecenia na podstawie wyników projektu i badań. Podsumowując, zespół DYLAN wezwał do stworzenia strategii językowych, które uwzględniałyby złożoność rzeczywistych praktyk w miejscu pracy, instytucjach politycznych i na uczelniach. Zasugerowano, by polityki językowe były wspierane także przez efektywne praktyki językowe.

Dzięki tym wynikom, projekt pozwolił wyartykułować wskaźniki językowe pozwalające monitorować, oceniać i porównywać ważne praktyki względy językowe. Opracowano opłacalny w stosowaniu zestaw narzędzi do zarządzania wielojęzycznością i dokonywania postępów w tej dziedzinie. Mając w zanadrzu odpowiednie narzędzia i wytyczne, języki i wskazówki językowe Europy pozwolą umocnić bogactwo kulturowe kontynentu we wszystkich sferach życia codziennego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę