Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EXPERTISSUES — Wynik w skrócie

Project ID: 500283
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Portugalia

Wspólne wysiłki badawcze w zakresie inżynierii tkankowej w Europie

Integracja badań nad inżynierią tkanki kostnej i chrzęstnej w Europie pomoże naukowcom w tej dziedzinie uzyskać dostęp do wspólnych zasobów i wyników, co pozwoli udoskonalić istniejące technologie w zakresie terapii kości i tkanki chrzęstnej.
Wspólne wysiłki badawcze w zakresie inżynierii tkankowej w Europie
Inżynieria tkankowa stanowi jedną z najbardziej obiecujących metod terapii regeneracyjnej na rzecz naprawy uszkodzonej lub chorej tkanki. W przypadku kości i tkanki chrzestnej do niedawna wykorzystywano najczęściej przeszczepy autologiczne. Jednak rozwój implantów kostnych i chrzęstnych z komórek macierzystych hodowanych na rusztowaniach zrewolucjonizował dziedzinę rekonstrukcji ubytków kostnych.

Pomimo obszernych badań nad materiałami rusztowaniowymi, czynnikami wzrostu i źródłami komórek macierzystych, nie udało się osiągnąć spektakularnych efektów w przypadku człowieka. Aby skupić się na rozwiązaniu problemów i wymaganiach w zakresie tego typu regeneracyjnych metod, niezbędne jest połączenie sił naukowców zajmujących się tą dziedziną.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu Expertissues było zintegrowanie europejskich badań w obszarze inżynierii kostnej i chrzęstnej, aby zająć konkurencyjną pozycję na międzynarodowej arenie.

Ponad 20 partnerów, w tym ze środowiska akademickiego i przemysłu, zostało skoordynowanych w ramach wspólnej inicjatywy Expertissues – Europejski Instytut Doskonałości w zakresie Inżynierii Tkanek i Medycyny Regeneracyjnej. Ta europejska grupa wspólnych interesów gospodarczych ma swoją siedzibę przy Universidade do Minho w Portugalii oraz oddziały we wszystkich instytucjach członkowskich.

Głównym celem sieci było stworzenie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), zintegrowanie zarządzania, działań badawczych i informacyjnych na temat inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej. W tym celu konsorcjum utworzyło międzynarodową komisję doradczą zrzeszającą partnerów akademickich z wiodących instytucji w Kanadzie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Założeniem było wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie na rzecz usprawnienia europejskich badań w tym sektorze.

Oczekuje się, że w oparciu o infrastrukturę dla potrzeb europejskich badań nad technologiami w zakresie inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej, działania zespołu Expertissues zwiększą konkurencyjność UE w tej dziedzinie. Działania sieci doskonałości przyniosą wiele społecznych korzyści i przyczynią się do rozwoju nowych metod leczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę