Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DER-LAB — Wynik w skrócie

Project ID: 518299
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Normy dla małoskalowych systemów energii odnawialnej

Naukowcy opracowali normy na rzecz testowania i certyfikacji małoskalowych systemów energii odnawialnej w ramach uzupełnienia lub zastąpienia sieci elektroenergetycznych. Wyniki powinny przyspieszyć penetracje rynku UE.
Normy dla małoskalowych systemów energii odnawialnej
Systemy rozproszonych źródeł energii (DER) to niewielkie, modularne zdecentralizowane systemy energetyczne umiejscowione w pobliżu miejsc, w których energia jest wykorzystywana, albo w ramach sieci głównych, albo poza nimi. Tego typu systemy mają znaczną potencjalną przewagę nad konwencjonalnymi zakładami energetycznymi, które potrafią transportować energię elektryczną na duże odległości.

Systemy DER pozwalają natomiast na zarządzanie popytem i podażą na poziomie lokalnym i z większą precyzją, co prowadzi do większego bezpieczeństwa dostaw przy zachowaniu niższych kosztów. Ponadto, mają najczęściej mniejszy wpływ na środowisko. Systemy DER obejmują m. in. panele słoneczne, niewielkie turbiny wiatrowe, energię hydroelektryczną i wykorzystanie biomasy.

Europejskie konsorcjum powołało sieć doskonałości (NoE), aby promować stosowanie odnawialnych źródeł energii (RES) oraz DER dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi DER-LAB ("Network of DER laboratories and pre-standardisation").

Naukowcy postanowili opracować znormalizowane wymagania, kryteria jakości, procedury testowania i certyfikacji na rzecz podłączania i obsługi systemów DER. Brak tego typu normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym utrudnia UE penetrację rynku globalnego.

Konsorcjum z powodzeniem powołało Europejskie Laboratoria Rozproszonych Źródeł Energii (DERlab) jako organ prawny składający się z 21 członków. DERlab pomogło także w budowaniu kontaktów z wieloma innymi podmiotami w dziedzinie systemów DER na całym świecie.

Wyniki wspólnych działań badawczych opublikowano w postaci licznych sprawozdań technicznych DER-LAB obejmujących szereg tematów wyszczególnionych powyżej.

Systemy DER to obiecujący sposób na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii przy jednoczesnej redukcji kosztów. Wyniki projektu DER-LAB dotyczące normalizacji różnych procedur i procesów związanych z wykorzystaniem systemów DER powinny poprawić pozycję UE na scenie międzynarodowej, jak również szeroko zakrojone przyjęcie systemów DER w całej UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę