Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomidory w walce przeciw chorobom sercowo-naczyniowym

Stosowanie zbilansowanej diety żywieniowej od zawsze kojarzone było z dobrym zdrowiem. Europejscy naukowcy dowiedli tego, badając rolę głównego składnika pomidora, likopenu, w walce z chorobą serca.
Pomidory w walce przeciw chorobom sercowo-naczyniowym
Istnieje przekonanie, że likopen, pigment roślinny występujący w wysokim stężeniu w czerwonych owocach, zwłaszcza w pomidorach, chroni organizm przed chorobami sercowo-naczyniowymi i nowotworowymi. Jednak brak nam niezbędnych informacji na temat biodostępności likopenu, metabolizmu i mechanizmu molekularnego jego działania.

W związku z tym powstał finansowany ze środków UE projekt Lycocard ("Role of lycopene for the prevention of cardiovascular diseases"), którego celem było zbadanie in vivo wpływu żywności zawierającej likopen w ramach podejścia "całościowego łańcucha żywnościowego". Dokładniej rzecz ujmując, konsorcjum przystąpiło do badania wpływu przetwarzania technologicznego na likopen i wyjaśniania interakcji między różnymi składnikami odżywczymi. Dodatkowo, starano się zidentyfikować ścieżkę molekularną absorpcji i metabolizmu likopenu, podkreślając przy tym skutki biologiczne izomerów i metabolitów likopenu.

W połączeniu z różnymi wynikami uzyskanymi na podstawie badań epidemiologicznych, inicjatywa Lycocard dostarczyła istotnych informacji na temat stabilności związków pomidora i wpływu warunków przetwarzania i przechowywania na składniki bioaktywne. To może doprowadzić do wytwarzania produktów spożywczych zawierających likopen o większym stężeniu i większej stabilności składników aktywnych.

Do dalszych osiągnięć projektu należy współpraca z projektem badawczym Framingham Heart Study realizowanym przez Uniwersytet Bostoński. Dane ujęte w badaniu Framingham zostały poddane ponownej ocenie pod kątem przyswajania likopenu i dostarczyły dalszych dowodów skuteczności produktów pomidorowych w obniżaniu ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych.

Informacje uzyskane w ramach projektu Lycocard przypuszczalnie doprowadzą do opracowania lepszych wskazówek dietetycznych i nowej zdrowej żywności na bazie pomidorów. Poprzez utworzenie nowych wskazówek dietetycznych konsumentom łatwiej będzie wybrać określoną dietę, która będzie pomocna w zapobieganiu i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia danej choroby.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę