Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP6-IST

Najważniejsze wiadomości - Dostępność jako kluczowy element e-administracji

Administracje publiczne w całej Europie ewoluują w kierunku usług sieciowych, jednak obywatele będą czerpać korzyści z większej powszechności te rodzaju rozwiązań wyłącznie, gdy usługi te będą wydajne, ogólnodostępne i łatwe w użyciu. Nowa, zorientowana na użytkowników platforma internetowa, stworzona przez finansowanych przez UE naukowców, być może pozwoli wyeliminować bariery utrudniające dostęp do usług z zakresu e-administracji.
Najważniejsze wiadomości - Dostępność jako kluczowy element e-administracji
Platforma opracowana w ramach projektu o nazwie "Cyfrowa, ogólnodostępna e-administracja" ('Digital inclusive e-government' Diego), stanowi skalowalne, zgodne z otwartymi standardami rozwiązanie przeznaczone dla organów administracji publicznej, które pragną wdrożyć od zera usługi z zakresu e-administracji, lub też zaktualizować istniejące systemy, zwiększając ich przyjazność dla użytkownika oraz dostępność. Zakończenie dwu i pół letnich prac projektowych, wspartych przez Komisję Europejską kwotą 2,5 milionów euro, zbiegło się w czasie z rozpoczęciem wdrażania rozwiązań z zakresu e-administracji w Europie.

Z jednej strony upowszechnianie się urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, nawet pośród starszych i mniej zaznajomionych z technologią obywateli, stwarza zapotrzebowanie na nowe usługi internetowe, dostępne w dowolnym czasie i miejscu, a także nowe możliwości. Z drugiej strony organy administracji publicznej w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że w wielu przypadkach wdrożone przez nie w ostatnich latach, często kosztowne usługi z zakresu e-administracji nie spełniają potrzeb obywateli lub też są trudno dostępne dla mniej doświadczonych użytkowników. Co więcej, jak zauważyła niedawno Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes, tego rodzaju systemy często budowano w sposób odizolowany, tworząc tym samym cyfrowe granice pomiędzy miastami, regionami i krajami, pomimo, że granice fizyczne już dawno zniknęły (1).

"W ciągu ostatnich pięciu lub dziesięciu lat różnorakie organy administracji publicznej wydały miliony euro na usługi z zakresu e-administracji, jednak często rozwiązania te nie zostały dobrze zaplanowane lub zaprojektowane. W efekcie obywatele z nich nie korzystają, a często stopień upowszechnienia wynosi zaledwie 10 lub 15\;%", tłumaczy Alejandro Echeverría, dyrektor marketingu w hiszpańskiej firmie IDI EIKON, będącej partnerem koordynującym projekt Diego.

E-administracja dla wszystkich

Celem platformy Diego jest rozwiązanie powyższego problemu. Platformę tą zaprojektowano ze szczególnym uwzględnieniem przyjazności dla użytkowników, dzięki czemu każda osoba, niezależnie od swych kompetencji informatycznych, będzie mogła korzystać z usług internetowych, w oparciu o konfigurowalny i intuicyjny interfejs. Co więcej, dzięki kompatybilności ze standardami internetowymi, powyższe rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem wielu urządzeń, w tym smartfonów, telewizorów oraz kiosków cyfrowych, zlokalizowanych w miejscach publicznych.

Dla organów administracyjnych wdrożenie systemu Diego jest niedrogie i stosunkowo proste, nawet w przypadku, gdy wiąże się z aktualizacją lub zmianą istniejących rozwiązań z dziedziny e-administracji.

"Platforma bazowa systemu Diego jest wspólna dla wszystkich aplikacji, natomiast wykorzystanie otwartych standardów oraz architektury oprogramowania jako usługi pomaga sprostać wyzwaniom związanym ze współpracą z innymi systemami. Jednocześnie niezbędne jest dostosowanie niektórych usług do specyficznych wymagań poszczególnych organów administracyjnych. Przykładowo, w różnych krajach obowiązują różne standardy dotyczące ochrony danych i zarządzania nimi, dlatego sposób magazynowania danych (np. lokalnie lub w chmurach obliczeniowych) zależy od konkretnego przypadku", tłumaczy Echeverría.

Powyższe różnice zidentyfikowano podczas siedmiu wdrożeń pilotażowych systemu Diego, w których uczestniczyły organy administracyjne na Cyprze, w Irlandii, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii. W każdym z powyższych przypadków do systemu Diego dodano lub przeniesiono różnorakie e-usługi. Podczas prób użytkownicy mogli skorzystać z wielu usług z zakresu e-administracji, takich jak umawianie się na spotkania z lokalnymi radnymi, wyszukiwanie kursów szkoleniowych, odnawianie dowodów tożsamości, czy też poszukiwanie pracy. Użytkownicy końcowi, w tym mniej doświadczeni w dziedzinie informatyki, starsi obywatele, zwykle uważali system za łatwy w użyciu oraz doceniali szeroką gamę oferowanych przez niego usług.

"Jednym z kluczowych zagadnień, które uwzględniono podczas próbnego wdrożenia w Hiszpanii, było zatrudnienie – jest to zrozumiałe, jeśli uwzględni się wysokie bezrobocie, panujące obecnie w tym kraju. Dawniej poszukiwanie pracy odbywało się zwykle na poziomie regionalnym, jednak obecnie coraz częściej realizowane jest na poziomie lokalnym. Niestety systemy służące do tego celu są zazwyczaj niezbyt wydajne i trudno dostępne. Dzięki systemowi Diego udało nam się powiązać ze sobą bazy danych zawierające oferty pracy, a także podłączyć się do prywatnych silników wyszukiwania ofert oraz do europejskiego portalu EURES, co zapewnia obywatelom lepszy dostęp do powyższych narzędzi, pozwala im udostępniać swoje CV oraz aplikować przez Internet na interesujące ich stanowiska pracy", twierdzi Echeverría.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Z punktu widzenia organów administracyjnych, koszt wdrożenia powyższego systemu jest stosunkowo niewielki: dla miasta o populacji od 10 000 do 15 000 mieszkańców miesięczny abonament za użytkowanie platformy Diego kosztuje 150 euro, a konfiguracja rozwiązania trwa zwykle, w zależności od wymagań, od jednego do dwóch miesięcy.

System Diego jest nadal użytkowany w wielu lokalizacjach pilotażowych, natomiast firma IDI EIKON, wraz z innymi partnerami projektu, zamierza w przyszłości wdrożyć go w obrębie innych organów administracji publicznej na terenie Europy. Przykładowo, w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ('United Nations Development Programme' - UNDP), poszukiwany jest system, który umożliwi otwarcie kanałów komunikacyjnych i usprawni interakcję społeczną i kulturową pomiędzy społecznościami zlokalizowanymi na północy i na południu Cypru. Echeverría podkreśla, że 100% "internetowość" platformy platformy "doskonale wpisuje się" w zainaugurowaną niedawno strategię Komisji Europejskiej, które celem jest zwiększanie produktywności przedsiębiorstw i władz dzięki chmurom obliczeniowym.

Echeverría zauważa jednak, że upowszechnienie się platformy Diego zależy od kilku czynników, między innymi od chęci polityków i innych zaangażowanych stron do wdrożenia usług z zakresu e-administracji lub zmodernizowania istniejących rozwiązań. Kryzys gospodarczy oraz cięcia wydatków publicznych w większości krajów Europy również stanowią duże wyzwanie, pomimo korzyści średnio- i długoterminowych, oferowanych przez powyższy system.

"Ostatecznie zainteresowane strony muszą sobie zdać sprawę, że e-administracja pozwala wszystkim oszczędzać czas i pieniądze . Jeśli obywatele będą mogli załatwiać sprawy przez Internet, to nie będą musieli udawać się do urzędów, czekać w kolejkach i zabierać czas urzędników. Trudno dokładnie wycenić potencjalne oszczędności, jednak realistycznie można założyć, że cyfrowa realizacja procedury, której przeprowadzenie w sposób tradycyjny kosztuje kilka euro, będzie kosztowała zaledwie kilka centów", tłumaczy Echeverría.

Co więcej, uczestnicy projektu Diego odkryli, że użytkownicy, których zapoznano z platformą, nawet jeśli nie posiadali wcześniej doświadczenia z technologiami TIK, zaczęli korzystać z innych usług internetowych.

"Po zapoznaniu się z powyższym systemem, niektórzy starsi użytkownicy założyli sobie konta w portalach Twitter lub Facebook, w celu komunikowania się ze znajomymi i rodziną", tłumaczy Echeverría. "Lubimy postrzegać naszą platformę przez analogię do roweru treningowego, w którym dostęp do e-usług reprezentują podpory, umożliwiające użytkownikom stawianie pierwszych kroków w świecie internetowym - to duży krok na drodze do e-inkluzji".

Jest to także kamień milowy na drodze do bardziej powszechnych i skutecznych usług e-administracyjnych w Europie. Jak zauważyła Neelie Kroes: "Korzystanie z usług urzędów może być męczące i czasochłonne. Rządy powinny jednak przede wszystkim przekazać kontrolę w ręce użytkowników i traktować ich jako element centralny. Pragnę, by obywatele mogli w sposób łatwy i przyjemny korzystać z usług, których naprawdę potrzebują, dostosowanych do ich potrzeb". (2)

Platforma Diego jest doskonałym przykładem, że da się to osiągnąć.

Projekt Diego uzyskał wsparcie finansowe na badania naukowe w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ('Competitiveness and Innovation Framework Programme' - CIP), prowadzonego przez Unię Europejską. Odnośniki do projektów na stronie CORDIS:

- informacje na temat 7PR w bazie danych CORDIS
- informacje na temat projektu Diego

Odnośnik do strony internetowej projektu:

- strona internetowa projektu "Cyfrowa, ogónodostępna e-administracja" ('Digital inclusive e-government')

Odnośniki do powiązanych wiadomości i/lub artykułów:

- Prezentacja: "Twórz, łącz, rozwijaj się": Na drodze do e-administracji bez granic. Szósta Rządowa Konferencja nt. e-Administracji - Speech: 'Build, Connect, Grow': The road towards borderless eGovernment. Sixth Ministerial eGovernment Conference -, Poznań, Polska, 17 listopada 2011

Pozostałe odnośniki:

- strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę