Skip to main content

Massive Digital sequencing by binary DNA

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wkraczanie w nową erę sekwencjonowania DNA

Głównym celem inicjatywy Digital Sequencing jest sprawienie, by sekwencjonowanie DNA stało się częścią codziennych, rutynowych praktyk klinicznych. Partnerzy pracują nad stworzeniem nowej technologii "cyfrowego" sekwencjonowania DNA, która przyspieszyłaby proces minimalnym kosztem.

Zdrowie

Po zakończeniu Projektu poznania genomu ludzkiego, w ramach którego przeprowadzono sekwencjonowanie całego ludzkiego genomu, postępy techniczne znacząco zmniejszyły koszty i czas sekwencjonowania DNA. Niemniej jednak, sekwencjonowanie nadal pozostaje wyjątkowo kosztowną techniką z powodu konfiguracji instrumentów. Podstawowym celem finansowanego ze środków UE projektu Digital Sequencing ("Massive digital sequencing by binary DNA") jest stworzenie platformy technologicznej zdolnej do wysokoprzepustowego sekwencjonowania. Konsorcjum opiera swój pomysł na technologii dysku optycznego zastosowanej w płytach DVD i PC do generowania pierwszego sekwensera cyfrowego. Nowa technologia powstała z myślą o przygotowywaniu próbek polegającym na konwersji DNA w powiększone syntetyczne molekuły o właściwościach cyfrowych (0, 1) zwane "znacznikami binarnymi". Są one następnie formułowane w długie wirtualne odczyty DNA, dopasowane do rozmiaru bitu, który jest niezbędny do ich odczytania w optycznym czytniku dysków. Podczas opracowywania techniki nanodrukowania, transferu indukowanego laserowo (LIT), konsorcjum zdołało dokonać transferu DNA do punktów nanometrowej wielkości. Opracowany na początku laboratoryjny prototyp czytnika został następnie wykorzystany do uzyskania formatu binarnego sekwencji DNA. Choć analiza DNA jest przede wszystkim używana do badań prowadzonych przez firmy opracowujące leki i diagnostyczne, oczekuje się, że ulegnie to zmianie, gdy koszty zostaną obniżone. Partnerzy projektu są przekonani, że wprowadzenie cyfrowego sekwensera pozwoli rozszerzyć zastosowanie sekwencjonowania DNA na dziedziny, takie jak służba zdrowia, rolnictwo i medycyna sądowa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania