Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zależności między zdrowiem i klimatem w Afryce

W ramach finansowanego ze środków UE projektu poczyniono duże postępy w zakresie modelowania i monitorowania chorób wektorowych w Afryce, których występowanie powiązane jest ze zmianą klimatu.
Zależności między zdrowiem i klimatem w Afryce
Odkrycie, że epidemie pewnych chorób są blisko związane ze zmianami klimatu, ma swoje początki w czasach starożytnych. Nasza wiedza jest jednak niepełna, jeśli chodzi o to, które obszary będą szczególnie narażone w najbliższych dziesięcioleciach.

Możemy mieć nadzieje, że zwiększona precyzja prognozowania pogody przy użyciu najnowocześniejszej aparatury pozwoli przewidywać wystąpienie chorób zakaźnych zdolnych do wywołania epidemii. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Quantifying weather and climate impacts on health in developing countries" (QWECI) jest zrozumienie, dlaczego określone choroby przenoszone wektorowo nieproporcjonalnie atakują określone części świata w konkretnych warunkach klimatycznych.

W ramach prowadzonego w Ghanie, Malawi i Senegalu projektu badano, w jaki sposób różne zmiany klimatyczne wpływają na choroby, w tym w szczególności choroby wektorowe, takie jak malaria i gorączka doliny Rift.

Projekt terenowy prowadzony w Ghanie skupiał się na powiązaniach i mechanizmach pomiędzy wystąpieniem, przeniesieniem i rozprzestrzenieniem się malarii, a także na wpływie zmian klimatu na zmienność choroby. W Malawi uczeni zgromadzili dane pochodzące ze szpitali, a w Senegalu badali aspekty dotyczące klimatu, jakości wody, roślinności, użytkowania gruntów i weterynarii.

Wszystkie te badania pozwoliły na stworzenie medycznych baz zawierających informacje na temat geograficznego rozmieszczenia patogenów i potencjalnych czynników związanych ze zmianą klimatu. Stworzono także model predykcyjny malarii do realistycznej symulacji sezonowych wzorców chorobowych.

Podsumowując, projekt QWECI doprowadził do udoskonalenia modelowania skutków zdrowotnych na kontynencie afrykańskim. Badacze pomogli także interesariuszom afrykańskim, udostępniając im aktualne mapy chorób oraz system wczesnego ostrzegania przed wybuchem epidemii w krajach Afryki.

Łącząc systemy prognozowania klimatu, modelowanie i grupy badawcze zajmujące się zmianą klimatu, inicjatywa QWECI dostarczyła cennego narzędzia, które pomoże decydentom zwalczać choroby w Afryce.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, epidemie, prognozy pogody, skutki klimatu, kraje rozwijające się
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę