Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FLU-LAB-NET — Wynik w skrócie

Project ID: 44453
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Wspólne wysiłki na rzecz walki z ptasią grypą

Inicjatywa finansowana przez UE powstała, aby usprawnić koordynację badań i obserwacji ptasiej grypy (AI). Ten wspólny wysiłek powinien dostarczyć narzędzi i specjalistycznej wiedzy do walki z epidemiami tej choroby.
Wspólne wysiłki na rzecz walki z ptasią grypą
Diagnozowanie i zapobieganie AI w Unii Europejskiej odbywa się w krajowych laboratoriach referencyjnych (NRL), które są z kolei koordynowane przez wspólnotowe laboratorium referencyjne (CRL) w sposób nieformalny. Globalny kryzys wywołany wirusem H5N1 spowodował wzrost zapotrzebowania na przepustowość laboratoriów i zdolność do diagnozowania i obserwacji AI, wymuszając pilne podjęcie odpowiednich środków.

W związku z tym powstał finansowany ze środków UE projekt FLU-LAB-NET ("Development and enhancement of laboratory networks for avian influenza"), którego celem jest wspieranie międzynarodowych działań na rzecz walki z AI. Finansowanie przede wszystkim przeznaczono na rozszerzenie i umocnienie sieci CRL i NRL pod kątem AI na terytorium Unii Europejskie (UE).

W drodze opracowania odpowiedniej infrastruktury technologii informacyjnej (IT), partnerzy dążyli do udostępnienia i wymiany danych metodologicznych, wirologicznych, genetycznych, epidemiologicznych i klinicznych na temat wirusów ptasiej grypy. Koordynacja prac badawczych i laboratoryjnych skupiła się na wspieraniu działań harmonizacyjnych między instytutami partnerskimi i członkowskimi a właściwymi organizacjami.

Celem było uzyskanie szybszej reakcji na krajowe i globalne sytuacje kryzysowe poprzez wspólny dostęp do danych, placówek i specjalistycznej wiedzy. Ponadto, działania te miały się przyczynić do umocnienia wydajności europejskiej laboratoryjnej grupy roboczej do walki z wirusem AI i innymi wirusami z grupy A zagrażającymi zdrowiu publicznemu i zwierząt.

Podsumowując, projekt FLU-LAB-NET zwrócił uwagę na znaczenie zintegrowanego podejścia do wirusów AI, co pozwoli uzyskać cenne informacje w dziedzinie zdrowia ludzi i zwierząt w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę