Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Historie sukcesu RTD - Odchudzanie jako nowa filozofia przemysłu motoryzacyjnego

Producenci samochodów poszukują innowacyjnych i opłacalnych metod wytwarzania lżejszych pojazdów, bez obniżania poziomu komfortu czy bezpieczeństwa. Natomiast klienci pragną, by samochody były bardziej wielofunkcyjne i niezawodne, jednak nie chcą płacić za nie wyższej ceny. Z kolei władze państwowe wymagają od pojazdów niskiego zużycia paliwa oraz pro-ekologiczności, a także spełnienia wymogów z zakresu bezpieczeństwa i norm emisji spalin. Lista wymagań jest długa, jednak lekkie pojazdy, które wkrótce powstaną dzięki wsparciu UE, pozwolą usatysfakcjonować wszystkie strony.
Historie sukcesu RTD - Odchudzanie jako nowa filozofia przemysłu motoryzacyjnego
Europejscy naukowcy opracowali nową metodę wytwarzania samochodów, która pozwala zredukować ich masę o 35-40 %. Lżejsze samochody będą zużywać mniej paliwa i emitować mniej CO2. To dobra wiadomość zarówno dla środowiska, jak i dla kierowców, którzy płacą coraz więcej za napełnienie zbiornika paliwa.

Uczestnicy projektu o nazwie SUPER LIGHT CAR (SLC) dokonali powyższego przełomu poprzez zastąpienie ciężkich, stalowych elementów ich odpowiednikami z materiałów lekkich, takich jak aluminium czy plastiki wzmacniane włóknem węglowym oraz poprzez opracowanie nowych metod łączenia tych elementów, co dotychczas stanowiło duże wyzwanie dla inżynierów.

Finansowany przez UE zespół projektowy opracował ponadto elementy ochronne, by zapewnić, że samochody sprostają wymogom dotyczącym sztywności konstrukcji, zachowania podczas zderzeń, a także odporności na zużycie materiału oraz korozję. Symulacje dowiodły, że prototypowy samochód spełnia powyższe wymagania.

Według dr Martina Goede z firmy Volkswagen AG, celem projektu było opracowanie innowacyjnych materiałów, metod produkcji oraz sposobów montażu. Przeanalizowano najlepsze materiały oraz procesy produkcji, w celu maksymalnego obniżenia wagi pojazdów oraz zredukowania kosztów ich produkcji. "Oprócz opracowania metali oraz metali lekkich dużą uwagę przywiązano do badań nad plastikami wzmacnianymi włóknami", dodaje Goede.

Dr Goede był koordynatorem dużego konsorcjum, obejmującego partnerów z Czech, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Holandii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W projekcie uczestniczyły firmy VW, Fiat, Opel, Renault, Volvo, Porsche oraz Daimler, a także specjaliści i dostawcy, tacy jak ArcelorMittal oraz Norsk Hydro.

Koordynator projektu twierdzi, że żaden pojedynczy producent samochodów lub kraj nie jest w stanie zrealizować badań zakrojonych na tak szeroką skalę. Tego rodzaju inicjatywy wymagają współdzielenia wiedzy oraz współinwestowania, dlatego kluczowym elementem projektu okazało się wsparcie UE. Zamiast przeznaczać środki na wiele małych, nieopłacalnych projektów, udało się zweryfikować jak dużą redukcję masy można osiągnąć zapewniając jednocześnie zgodność z normami. To ważny krok na drodze do komercjalizacji.

Odchudzony samochód

Oczekiwania dotyczące coraz większego poziomu komfortu i bezpieczeństwa współczesnych samochodów powodują wprowadzanie rozwiązań takich jak klimatyzacja czy systemy wspomagania kierowców, które zmniejszają korzyści płynące z opracowywania coraz bardziej oszczędnych silników.

Każdy dodatkowy kilogram masy powoduje wzrost zużycia paliwa. Przykładowo, typowy samochód z segmentu C waży o 40 % więcej, niż jego odpowiednik z lat siedemdziesiątych. Standardowy, współczesny Volkswagen Golf waży 1 617 kg, podczas gdy jego odpowiednik z czasów premiery modelu ważył 970 kg. Jednocześnie stosowane powszechnie paliwa kopalne są coraz rzadszym i coraz droższym zasobem naturalnym. Natomiast na branżę transportową wywierana jest coraz większa presja, której celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń.

Przemysł transportowy odpowiada obecnie za około jedną czwartą emisji CO2 w Europie. Zużywanie mniejszej ilości paliwa i energii pomoże UE zrealizować strategię Europa 2020, której celem jest inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy, obejmujący wszystkich obywateli.

Pozytywne wczesne sygnały

Producentom, którzy wytwarzają niewielkie ilości pojazdów, udało się obniżyć wagę niektórych modeli, jednak to ręczne podejście okazało się zbyt drogie i niepraktyczne w przypadku dużych wolumenów. W związku z powyższym uczestnicy projektu SLC opracowali rozwiązania, które sprawdzają się w przypadku produkcji masowej. W ciągu najbliższych kilku lat prototyp z segmentu C powinien przeistoczyć się w produkt oferowany na rynku. Symulacje dowodzą, że możliwa jest produkcja około 1 000 sztuk pojazdu dziennie.

Powyższy prototyp spełnia wymagania wszystkich stron, a jego komercjalizacja może pozwolić zaoszczędzić wiele ton paliwa oraz osiągnąć cel, jakim jest stworzenie gospodarki emitującej niewielkie ilości dwutlenku węgla. Istnieje nadzieja, że projekt SLC pozwoli zmniejszyć ciężar spoczywający na barkach producentów samochodów. - Pełna nazwa projektu: SUPER LIGHT CAR
- Akronim projektu: SLC
– http://www.superlightcar.com / strona internetowa projektu SLC
- Numer referencyjny projektu: 516465
- Nazwa/kraj pochodzenia koordynatora projektu: Volkswagen AG/Germany
- Całkowity budżet projektu: 19,6 milionów euro
- Wsparcie UE: 10,4 milionów euro
- Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: Od lutego 2005 do lipca 2009
- Pozostałe kraje partnerskie: Czechy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę