Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SS-ERC — Wynik w skrócie

Project ID: 29011
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Zacieśnianie więzów między nauką a społeczeństwem

Celem nowego podręcznika dotyczącego nauki i społeczeństwa jest uzupełnienie luki między tym, czego ludzie potrzebują, a tym, co badania mogą im zapewnić. Prawdziwymi beneficjentami będą europejscy obywatele, dla których nauka i technologia stanowią teraz integralną część codziennego życia.
Zacieśnianie więzów między nauką a społeczeństwem
Świat się zmienia, a środowisko naukowe nie stanowi tu wyjątku. Na przykład relacja między nauką a społeczeństwem staje się coraz bardziej skomplikowana. Coraz częściej obywatele oczekują, by badania były transparentne i by odpowiadały w sposób bardziej dynamiczny na ich potrzeby.

Te nowe naciski zmuszają badaczy naukowych i technologicznych do rozważenia społecznego wymiaru wykonywanej przez nich pracy. Absolutnym minimum jest choćby bliższa współpraca wśród szerszej i bardziej zróżnicowanej grupy zainteresowanych stron, w tym grup obywatelskich i socjologów. Wszystko to może sprawić, że badania staną się trudniejsze do kierowania, a rezultaty trudniejsze do zinterpretowania.

Ideą finansowanego przez UE projektu SS-ERC ("Project on social sciences and European research capacities") było stworzenie nowego, bardziej produktywnego związku między nauką a społeczeństwem. W rezultacie powstała publikacja pt. "Handbook on the socialisation of the scientific and technological (S&T) research" (Podręcznik socjalizacji badań naukowych i technologicznych).

Podręcznik przedstawia wyniki badań nad obecnymi trendami w nauce i technologii, przeprowadzonych w pięciu państwach członkowskich UE: w Danii, Hiszpanii, we Włoszech, Holandii i na Słowenii. Ukazuje on także wyniki eksperymentów prowadzonych na różnych formach współpracy między socjologami a specjalistami ds. nauk przyrodniczych.

Ostatecznie w projekcie wyszczególniono teoretyczną i praktyczną orientację, by móc zdefiniować, zinterpretować i zarządzać nowymi siłami kierującymi dzisiejszą branżą nauki i technologii.

Podręcznik stanowi nowe źródło dla wszystkich podmiotów badawczych, począwszy od naukowców po administratorów, decydentów, przedsiębiorców i liderów organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Choć podręcznik przyda się wielu stronom zainteresowanym tematem badań i technologii, za główną grupę docelową uznano decydentów.

Na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym, osoby kształtujące politykę w sprawie badań powinny wiedzieć, jakie kroki są podejmowane, co pozostaje do zrobienia oraz kogo to w największym stopniu dotyczy. Jednak ostatecznie na bardziej ukierunkowanej nauce skorzystają wszystkie zainteresowane strony.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę