Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ORGAPVNET — Wynik w skrócie

Project ID: 38889
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Bardziej spójne podejście do organicznych ogniw słonecznych

Działania badawczo-rozwojowej dotyczące ogniw słonecznych opartych na warstwach organicznych posuwają się w ostatnich latach w sposób dość niemiarowy. Nowy "Europejski plan działania w dziedzinie technologii organicznych ogniw fotowoltaicznych" wskazuje drogę ku szybszemu rozwojowi organicznych ogniw słonecznych.
Bardziej spójne podejście do organicznych ogniw słonecznych
Organiczne ogniwa słoneczne wykonane są z warstw organicznego materiału elektronicznego ułożonych naprzemiennie z warstwami przewodników metalowych. Te innowacyjne urządzenia przewyższają pod wieloma względami stosowane obecnie ogniwa nieorganiczne.

Na przykład, tworzywa sztuczne używane w organicznych ogniwach słonecznych są tańsze w produkcji masowej. Gdy dodamy do tego elastyczność cząsteczek organicznych, organiczne ogniwa słoneczne mogą być potencjalnie bardziej efektywne kosztowo w zastosowaniach fotowoltaicznych (PV).

Z drugiej strony, organiczne ogniwa PV cechują się niższą wydajnością, stabilnością i wytrzymałością w porównaniu z ogniwami nieorganicznymi. Naukowcy uważają, że aby dokonać prawdziwego przełomu na rynku urządzeń fotowoltaicznych, potrzebne są dalsze ulepszenia tej technologii.

Finansowany ze środków UE projekt ORGAPVNET miał za zadanie przygotować grunt pod te udoskonalenia poprzez wypracowanie wspólnej wizji przyszłych inwestycji I strategii dotyczących organicznych ogniw PV.

W projekcie ORGAPVNET przyjęto interdyscyplinarne podejście, łączące fizykę ciała stałego, chemię I badania materiałowe, a w jego pracach wzięło udział szereg wiodących instytucji I partnerów przemysłowych.

do konkretnych celów projektu należało pobudzenie I restrukturyzacja społeczności badawczej, tak aby zwiększyć stosowanie nowych technologii, a także nawiązanie ściślejsze współpracy między istniejącymi organizacjami. Zajmowano się także kwestiami społeczno-ekonomicznymi I finansowymi oraz tworzono przyszłe scenariusze dotyczące innowacji technologicznych I ich zastosowań.

W ramach ORGAPVNET odbyły się konferencje, warsztaty I międzynarodowe sympozja, a ponadto powstała specjalna strona internetowa. Przy udziale graczy rynkowych I naukowców powstał "Europejski plan działania w dziedzinie technologii organicznych ogniw fotowoltaicznych".

Organiczne ogniwa słoneczne wciąż cieszą się zainteresowaniem ze względu na możliwości taniej konwersji energii słonecznej, a projekt ORGAPVNET pomaga umacniać współpracę między naukowcami I firmami. Z działań tych odniesienie w końcu korzyści całe społeczeństwo.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę