Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UPDATE — Wynik w skrócie

Project ID: 42941
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Finlandia

Otwarta dla wszystkich nauka technologii w Europie

Nie ma wątpliwości, że technologia to droga do przyszłości. Jednak wielu Europejczyków nie ma możliwości wniesienia swojego wkładu w tę przyszłość. W ramach kluczowego projektu finansowanego ze środków UE zaprezentowano bardziej otwarty system edukacji w obszarze technologii.
Otwarta dla wszystkich nauka technologii w Europie
We współczesnym społeczeństwie technologia odgrywa coraz większą rolę w wielu różnych zawodach. Niestety wiadomo również, że w Europie płeć żeńska stanowi grupę niedostatecznie reprezentowaną w obszarach związanych z technologią. Ta dysproporcja istnieje również w krajach, w których występuje równowaga płci w dziedzinie matematyki i nauki.

Finansowany ze środków UE projekt UPDATE ("Understanding and providing a developmental approach to technology education") został opracowany w celu wywarcia wpływu na europejski model nauczania. Sposobem na zachęcenie młodych osób, w tym dziewczynek oraz młodych kobiet, do realizowania karier technologicznych są skuteczniejsze szkolenia nauczycieli oraz skuteczniejsze metody nauczania.

Projekt UPDATE umożliwił współpracę uzupełniającej się grupy uniwersytetów, instytucji badawczych, szkół oraz innych partnerów zarówno z sektora publicznego jak I prywatnego. Podjęto wspólne działania w zakresie analizy treści programowych we wczesnej edukacji, edukacji elementarnej oraz edukacji o profilu ogólnym.

Do bardziej interesujących wniosków można zaliczyć fakt, że ojcowie I matki odgrywają kluczową rolę w zachęcaniu dzieci do wybierania kierunku kształcenia związanego z technologią — większą niż nauczyciele.

W ramach projektu Update sformułowano sugestie dotyczące rozwoju programu nauczania wspierającego edukację technologiczną. Ponadto w oparciu o badania przeprowadzone w poszczególnych krajach opracowano raport określający bariery związane z obieraniem ścieżki zawodowej związanej z technologią oraz odpowiednie czynniki motywujące oraz zachęcające do takich karier. Na koniec opracowano nowy podręcznik dla nauczycieli, w którym przedstawiono wytyczne wspierające edukację technologiczną.

Jednym z kluczowych rezultatów było utworzenie interaktywnej strony internetowej projektu opartej na serwisie MediaWiki. Strona ta udostępnia wszystkie wspomniane wcześniej dokumenty oraz szczegółowo omawia metody nauczania w zakresie edukacji technologicznej dla różnych grup wiekowych, począwszy od wczesnego dzieciństwa.

Ogólne przesłanie jest jasne: dzięki nowym, udoskonalonym metodom nauczania technologia może stać się bardziej atrakcyjna dla młodych osób. Oznacza to lepiej przygotowane oraz bardziej zróżnicowane pokolenie nauczycieli, naukowców oraz twórców technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę