Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie

Opinia publiczna często wini małe dawki promieniowania elektromagnetycznego za różne dolegliwości zdrowotne, od bólów głowy po raka. Do niedawna w Europie zaawansowane badania w tej dziedzinie były ograniczone do kilku krajów, ale teraz sytuacja ta ma szansę się zmienić dzięki projektowi finansowanemu przez UE.
Badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie
Każdy z nas narażony jest na działanie skomplikowanej mieszanki słabych pól elektrycznych i magnetycznych, zarówno w domu, jak i w pracy. Promieniowanie to jest generowane i przekazywane przez domowe urządzenia elektryczne, maszyny przemysłowe, a także systemy telekomunikacyjne i nadawcze.

Źródłami budzącego większe obawy pola elektromagnetycznego są między innymi linie energetyczne, telefony komórkowe oraz nadajniki sieci bezprzewodowych. Nikt nie kwestionuje, że pole elektromagnetyczne może mieć wpływ na organizmy żywe. Pytanie brzmi: na ile jest on poważny?

Finansowany ze środków UE projekt SAFE EMF miał na celu pomoc w bezpiecznej integracji technologii komórkowej i bezprzewodowej w Europie. Jego uczestnicy zajmowali się także wspieraniem i promowaniem najwyższej jakości badań nad negatywnymi skutkami promieniowania elektromagnetycznego na działanie ludzkiego mózgu.

Mówiąc konkretniej, celem SAFE EMF było zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Skopje, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM). Inicjatywa z powodzeniem promowała regionalną i globalną współpracę między Bałkanami Zachodnimi a innymi krajami i instytucjami z UE.

Aby móc podnieść potencjał badawczy regionu, należało przede wszystkim ustalić wymagania w zakresie laboratoriów i sprzętu. Partnerzy projektu konsultowali się ze specjalistami i odwiedzili dwa unijne laboratoria partnerskie, aby poznać urządzenia i metody pozwalające mierzyć wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie. Dzięki temu działające przy Uniwersytecie Centrum Zgodności Elektromagnetycznej (CEMC) mogło wziąć udział we wspólnych unijnych projektach badawczych, w tym EMF-NET i COST281.

W ramach SAFE EMF opisano potrzebne przepisy krajowe, oparte na obowiązujących normach unijnych dotyczących badań zdrowotnych związanych z polem elektromagnetycznym. Opracowano także plan działania mający pomóc Ministerstwu Środowiska FYROM w inicjowaniu i wspieraniu odpowiednich procesów legislacyjnych.

Inne kraje Bałkanów Zachodnich, w tym Kosowo, Serbia i Czarnogóra, także wymagają podniesienia potencjału badawczego. Projekt SAFE EMF może mieć zatem nadać Uniwersytetowi im. Cyryla i Metodego znaczenie regionalnego centrum wiedzy w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę