Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Większe możliwości badawcze w zakresie archeometrii

Obecnie badanie starożytnych przedmiotów wymagana zastosowania najnowocześniejszej technologii. Dla przykładu, zaawansowane techniki spektroskopii wykorzystywane są w naukach archeologicznych w celu poznania starożytnych cywilizacji. W ramach jednego projektu UE utworzono nowe regionalne możliwości badawcze w tym fascynującym obszarze.
Większe możliwości badawcze w zakresie archeometrii
Archeometria, zwana również nauką archeologiczną, stanowi obecnie niezależną dziedzinę badawczą. Opiera się na zastosowaniu zaawansowanych technik w celu badania materiałów archeologicznych głównie do określenia czasu pochodzenia oraz do innych analiz starożytnych materiałów.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu FORCA Speclab ("Reinforcement of the research capacities of the spectroscopy laboratory for archaeometry") było zwiększenie możliwości Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) w zakresie realizacji nauki archeologicznej.

W ramach projektu dokonano zakupu tak zwanego "mikroramanowskiego spektrometru" ze światłowodową sondą, który został zainstalowany w uniwersyteckim laboratorium spektroskopii.

Spektroskopia ramanowska stosowana jest do obserwacji trybów oscylacyjnego, obrotowego oraz innych trybów o małej częstotliwości w systemie. Jest powszechnie stosowana w chemii, a ostatnio jest również wykorzystywana do badania składu materiałów archeologicznych.

Ponadto dwaj młodzi badacze podjęli prace oraz przeprowadzili szkolenia w zakresie nieniszczycielskich metod analizy w archeometrii, zarówno w laboratoriach UE oraz w krajach Bałkanów Zachodnich.

Ważną częścią projektu było docelowe rozpowszechnianie wiedzy za pomocą specjalnych wydarzeń mających miejsce w UE oraz krajach sąsiadujących, które zmierzały do pobudzenia współpracy.

Innym kluczowym wynikiem było utworzenie bałkańskiej sieci baz danych w zakresie archeometrii. Był to kamień milowy projektu, który udostępnił nowe środki oraz narzędzia współpracy pomiędzy naukowcami, archeologami, laboratoriami oraz centrami ochrony działającymi w tym polu.

Zaledwie w ciągu kilku miesięcy po uruchomieniu sieć baz danych uzyskała bardzo przychylne opinie naukowców w regionie i nie tylko. To ważne osiągnięcie będzie miało długofalowy wpływ, sprawiając, że projekt FORCA stanie się punktem odniesienia dla przyszłej współpracy w zakresie badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę