Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Chłodne spojrzenie na wydajność procesów chłodniczych

Wydajność energetyczna jest jednym z głównych elementów strategii UE na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużywania mniejszej ilości energii. W tym celu, w ramach projektu finansowanego przez UE, opracowano wydajną energetycznie formę izolacji do chłodziarek.
Chłodne spojrzenie na wydajność procesów chłodniczych
Aby podjąć wyzwanie, jakim jest walka ze zmianą klimatu, i zabezpieczyć energetyczną przyszłość Europy pośród kurczących się zasobów paliw kopalnych, państwa członkowskie UE przyjęły pewien ambitny plan. Cel 20-20-20 Unii Europejskiej polega na uzyskaniu 20% redukcji w emisjach GHG i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% koszyka energetycznego. Poza obniżeniem emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zużycia, inną ważną metodą jest uzyskanie większej wydajności energetycznej. To dlatego trzecim celem jest poprawa wydajności energetycznej o 20%.

W gospodarstwach domowych, jak i sektorze sprzedaży detalicznej i transportowym, chłodziarki stanowią potężny składnik zużycia energii. Konwencjonalne materiały izolacyjne (takie jak pianka) nie są drogie, ale nie zapewniają najwyższych poziomów izolacji termicznej. Z kolei panele izolowane próżniowo (VIP) charakteryzują się wysoką wydajnością, ale jednocześnie mają poważne wady w mniejszych zastosowaniach w związku ze stratami wywołanymi przenikaniem krawędziowym. Jest to tym bardziej wyraźne w systemach trójwymiarowych, takich jak chłodziarki.

W odpowiedzi na te wyzwania, wspierany przez UE projekt ELATION opracował innowacyjny, wysokowydajny, niskonakładowy i lekki materiał izolacyjny do chłodziarek i pojazdów chłodzących. Izolator ma te same właściwości izolujące co VIP, jednak pod względem kosztów jest bardziej porównywalny do konwencjonalnych systemów izolacyjnych.

W ramach projektu, który był finansowany ze środków podprogramu poświęconego MŚP w ramach szóstego programu ramowego (6PR), stworzono szereg prototypów. Opracowano także komorę próżniową i zgrzewającą do testowania modelu. Wydajność termalna nowego modelu została porównana ze skrzynkami dostawczymi wyposażonymi w konwencjonalne VIP i izolację piankową.

Prototyp nie tylko uzyskał czynnik izolacji bliski celowi, ale okazał się tańszy w produkcji niż trójwymiarowa skrzynka wyposażona w VIP. Oznacza to, że nowa technologia powinna zainteresować producentów, jak i konsumentów.

Konsorcjum ELATION przedstawiło swój projekt wielu potencjalnym partnerom, aby wprowadzić nową technologię izolacji na rynek. Jednak zespół zamierza najpierw zakończyć procedurę patentową, zanim przystąpi do komercjalizacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę