Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Uzupełnianie luki energetycznej

Wraz ze wzrostem cen energii, pojawia się luka energetyczna pomiędzy uboższymi a bogatszymi regionami w Europie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano niskonakładowe odnawialne rozwiązania mające uzupełnić tę lukę.
Uzupełnianie luki energetycznej
Koszty energii i jej dostępność to główne wyzwania w biedniejszych regionach Europy. Wprowadzenie technologii z zakresu energii odnawialnej i wydajności energetycznej może pomóc tym regionom zaspokoić ich zapotrzebowanie w sposób efektywny, a jednocześnie chronić środowisko.

W tym celu zainicjowano projekt RES INTEGRATION, realizowany w ramach tematu Współpraca międzynarodowa szóstego programu ramowego (6PR). Wraz z europejskimi partnerami z UE I Bałkanów Zachodnich, konsorcjum zbadało wdrożenie innowacyjnych, niskonakładowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej I oszczędności energetycznej w wybranych uboższych regionach.

Projekt miał na celu znalezienie nowych sposobów na utworzenie źródeł energii odnawialnej, aby zaspokoić 100% lokalnego zapotrzebowania energetycznego, częściowo poprzez eksploatację lokalnych źródeł. W tym celu zespół RES Integration zaproponował zintegrowane systemy energii odnawialnej (IRES) dla każdego z przedmiotowych regionów. IRES to system energetyczny, który korzysta z optymalnej autonomii, łącznie z produkcją żywności, której nadmiar jest eksportowany.

Każdy z partnerów przeprowadził szereg działań w swoich regionie, w tym mapowanie obecnej sytuacji energetycznej I badanie potencjału w zakresie innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Na tej podstawie powstał scenariusz zrównoważonego rozwoju dla regionu I prototyp modelu IRES.

Zostały one udoskonalone w oparciu o analizę kosztów I korzyści społeczno-gospodarczych. Aby zapewnić przyjęcie I wdrożenie wyników projektu, rezultaty zintegrowano z istniejącymi I zaplanowanymi programami pomocy międzynarodowej I rozwoju dla każdego regionu.

W ramach projektu RES Integration opracowano także strategię dotyczącą inicjatyw stymulujących rozwój rynku w sektorach rolnym I energetycznym uczestniczących krajów UE I Bałkanów Zachodnich.

Oczekuje się, że wyniki projektu pomogą uczestniczącym uboższym regionom uzyskać autonomię w dziedzinie energii I spełnić swoje zapotrzebowanie energetyczne w sposób przystępny I zrównoważony. Wyniki pomogą im również przyczynić się do realizacji krajowych I europejskich celów obniżenia emisji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę