Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Większa konkurencyjność przemysłu samochodowego w UE

W celu utrzymania konkurencyjności europejski przemysł samochodowy musi stale wdrażać innowacje, co może być wyzwaniem dla dostawców, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W tym celu w ramach jednego projektu wspieranego przez UE opracowano innowacyjne moduły kierownicze oraz zawieszenia.
Większa konkurencyjność przemysłu samochodowego w UE
W przemyśle samochodowym następują ciągłe zmiany, a procesy produkcyjne należy systematycznie dostosowywać do najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Może to nastręczać trudności dostawcom, zwłaszcza mniejszym przedsiębiorstwom.

W ramach projektu ISSEA ("Integration of the security sub-modules elements in the automotive industry") dostawcy wytwarzający moduły kierownicze oraz zawieszenia otrzymali wsparcie umożliwiające dostosowanie tych modułów do najnowszych osiągnięć. Dzięki finansowanemu ze środków UE podprogramu szóstego programu ramowego (6PR) ukierunkowanego na MŚP opracowano w ramach projektu ISSEA metodologię zintegrowanej produkcji tych ważnych podzespołów bezpieczeństwa.

Podczas realizacji projektu utworzono nowe metalowe struktury z niskostopowej stali o dużej wytrzymałości (HSLA), które powinny przynieść producentom korzyści ekonomiczne w postaci lepszych parametrów bezpieczeństwa oraz niższej wagi modułów.

Podczas realizacji projektu ISSEA analizowano również optymalną laserową technologię spawania oraz najlepsze powłoki niewytwarzające zanieczyszczeń, które można zastosować w tym procesie. Spawanie laserowe redukuje punkty kotwiczenia i zmniejsza odporność podmodułu. W rezultacie powstał prototyp zintegrowanych podmodułów bezpieczeństwa stanowiący układ kierowniczy oraz zawieszenia.

Poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa technologia ta może stać się opłacalna dla dostawców i może zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu samochodowego znajdującego się aktualnie w trudnej sytuacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę