Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SISI — Wynik w skrócie

Project ID: 508202
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niderlandy

Krystalizacja europejskich zasobów krzemu na rzecz energii słonecznej

Krzem krystaliczny to główny materiał wykorzystywany do produkcji fotowoltaicznych ogniw słonecznych (PV), choć, w miarę wzrostu zapotrzebowania, zasoby tego rzadkiego materiału będą się stopniowo wyczerpywały. Jednym z rozwiązań opracowanych w ramach projektu finansowanego ze środków UE jest ekstrakcja krzemu krystalicznego z kwarcu.
Krystalizacja europejskich zasobów krzemu na rzecz energii słonecznej
W ostatnich latach mieliśmy okazję zaobserwować popularyzację technologii solarnej w Europie – przy czym tendencja ta będzie rosła. Krzem krystaliczny to jeden z głównych materiałów stosowanych do produkcji komórek PV i w najbliższej przyszłości tak pozostanie. Szacuje się, że popyt na ten pierwiastek będzie wzrastał o 30% rocznie.

Od lat 70. ubiegłego wieku nastąpił znaczny spadek kosztów produkcji krystalicznych PV – obecnie wynosi ona około jednej setnej ceny na wygenerowany wat. Niemniej jednak 17% kosztów modułu wiąże się z materiałem wsadowym i chociaż ogniwa będą stawały się coraz bardziej efektywne i cieńsze, popyt przewyższy podaż. Prognozowano, że do roku 2010 popyt będzie wzrastał z 7 tys. do blisko 20 tys. ton rocznie.

Potrzebne jest wydzielone źródło krzemu klasy solarnej, w przeciwnym razie wzrost doprowadzi do zastoju i znacznego skoku cen, co mogłoby zagrozić zachowaniu zgodności z założeniami UE. Celem projektu SISI ("Silicon for solar cells at low costs on an intermediate scale") jest zmniejszenie zależności przemysłu PV od konwencjonalnego zaopatrzenia w krzem.

Dzięki finansowaniu ze środków UE, konsorcjum zbadało obiecującą opcję polegającą na otrzymaniu krzemu o wysokiej czystości poprzez bezpośrednią węglowo-termiczną redukcję kwarcu. Wraz z partnerami będącymi przedstawicielami dużych gałęzi przemysłu europejskiego i instytutów z doświadczeniem w dziedzinie kwarcu o wyjątkowo wysokiej czystości, zespół projektu SISI zademonstrował integralny bezpośredni szlak węglowo-termiczny do ekstrakcji krzemu klasy solarnej. Udało się to osiągnąć na średnią skalę, ale istnieje możliwość zrealizowania pełnej industrializacji.

Aby wykorzystać i skomercjalizować uzyskaną wiedzę, partnerzy projektu SISI powołali firmę o nazwie SOLSILC Development Company (SDC). Wypracowali również umowę w sprawie praw własności intelektualnej, aby opisać sposób tej eksploatacji.

Po ocenie wielu potencjalnych partnerów, firma SDC przyznała zezwolenie przedsiębiorstwu inwestycyjnemu i podpisała długoterminowe porozumienie w sprawie badań i rozwoju, aby rozpowszechnić koncepcję SOLSILC.

Co więcej, przygotowano plany dla potrzeb rozwoju i realizacji placówki pilotażowej. Wiele firm poprosiło o wycenę zaopatrzenia w nowy krzem klasy solarnej. Inne podmioty rynkowe wyraziły zainteresowanie uzyskiwaniem produktu pośredniego. Ponadto, partnerzy skrupulatnie pracowali nad stanowiskiem naukowym, publicznie udostępniając ważne informacje naukowe.

Technologia i koncepcja opracowane w ramach projektu SISI pomogą zapewnić przyszłą trwałość i konkurencyjność europejskiego sektora PV.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę