Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPURT — Wynik w skrócie

Project ID: 506401
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Szybciej ku harmonizacji

Różnorodne standardy obowiązujące w różnych europejskich sieciach kolejowych stanowią duże wyzwanie w przypadku opóźnień oraz awarii. Jednocześnie harmonizacja standardów zakłada udostępnienie skuteczniejszego oraz bardziej opłacalnego transportu kolejowego.
Szybciej ku harmonizacji
Pociągi, tramwaje oraz lekki transport szynowy to skuteczne i sprawne środki transportu oraz zrównoważona alternatywa dla samochodów. Te środki transportu aktualnie borykają się z wieloma problemami.

Dla przykładu, pojazdy nie zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami pomimo pełnej zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz pomyślnego przejścia testów akceptacyjnych. Dany pojazd może działać prawidłowo w jednej sieci i jednocześnie może powodować znaczne problemy w innej.

Ponadto wielu operatorów posiada różne typy pojazdów oraz systemy kontroli trakcji w swoich sieciach, stawiając warunek, aby istniejące i przyszłe pojazdy działały prawidłowo w lokalnym zakresie. Jest to jeden z powodów, dla którego aktualnie większość pojazdów buduje się zgodnie z lokalnymi specyfikacjami technicznymi.

Harmonizacja specyfikacji technicznych pojazdów na poziomie europejskim niesie jednak ze sobą wiele korzyści. Można wśród nich wymienić wyższą wartość rezydualną dla pojazdów oraz większy zakres leasingu. Ponadto producenci będą mogli wykorzystać efekt ekonomii skali, obniżając koszty produkcji i czas realizacji. Zanim jednak można będzie zrealizować te korzyści, należy w pierwszej kolejności rozwiązać główne problemy związane z układem trakcyjnym.

Kwestie te podjęto w projekcie SPURT ("Seamless public urban rail transport") finansowanym w ramach podprogramu "Zrównoważony rozwój" szóstego programu ramowego (6PR). W ramach projektu opracowano dwie nowe metodologie służące maksymalnemu wydłużeniu czasu eksploatacji używanych kół i torowisk. Uwzględniono w nich procedury optymalnej konserwacji oraz praktyki minimalizujące ścieranie kół w celu zmniejszenia kosztów cyklu życia oraz utrzymania bezpieczeństwa. Podczas realizacji projektu SPURT zdefiniowano również wymogi infrastrukturalne w zakresie maksymalnych dopuszczalnych poziomów nieprawidłowości zgodnych z normami bezpieczeństwa pojazdów oraz odpowiednimi danymi referencyjnymi.

Zespół projektowy zgromadził kompleksową wiedzę techniczną w zakresie zmęczenia kontaktowego powierzchni tocznej szyny oraz mechanizmu wykolejenia wynikającego z wspinania się obrzeży kół na główkę szyny. W projekcie SPURT zgromadzono również dane dotyczące optymalnego połączenia materiałów w kołach i torowiskach. Ponadto przeprowadzono analizę czułości w zakresie wpływu głównych parametrów obciążenia dynamicznego kół/torowisk. W ramach testowego studium przypadku przeprowadzono, korzystając z mediolańskiej sieci kolejowej we Włoszech, jednoroczną ocenę działania pojazdu, podczas której przeanalizowano zjawisko zmęczenia kontaktowego powierzchni tocznej szyny.

Wyniki projektu SPURT powinny wesprzeć europejskich operatorów sieci kolejowych oraz producentów na drodze do sprawnego publicznego transportu kolejowego w miastach.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę