Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MPCM — Wynik w skrócie

Project ID: 37749
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Zwalczanie malarii mózgowej

Malaria mózgowa (CM) to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w wielu zakątkach świata, a także duża przeszkoda hamująca wzrost gospodarczy. W ramach finansowanego przez UE projektu zbadano rolę, jaką mikrocząsteczki odgrywają w rozwoju choroby.
Zwalczanie malarii mózgowej
Celem projektu "Patogenetyczna rola powstawania mikropęcherzyków w malarii mózgowej" (MPCM) było odkrycie mechanizmów odpowiedzialnych za produkcję mikrocząsteczek i opracowanie terapii leczniczych. Moskity przenoszą malarię podczas przyjmowania pokarmu poprzez wstrzyknięcie pasożyta zarodźca do krwiobiegu ofiary. Choroba ta może być groźna dla mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, prowadząc do utraty przytomności, konwulsji i śmierci.

Badania prowadzone na myszach laboratoryjnych ujawniły, że u pacjentów cierpiących na malarię mózgową produkcja mikrocząsteczek jest znacznie podwyższona. Krążące w krwiobiegu mikrocząsteczki obejmują płytki krwi, które pomagają w krzepnięciu krwi, a także cząsteczki z komórek śródbłonkowych, które wyścielają wnętrze naczyń krwionośnych. Badania prowadzone na ludzkim mózgu wskazują, że wykorzystanie leków przeciwzapalnych może zredukować produkcję mikrocząsteczek.

W ramach inicjatywy siły połączyły zespoły naukowców z uzupełniających się dziedzin, w tym immunologii, patologii, cytologii i genetyki. Badacze z Kamerunu, Indii, Malawi i Tanzanii, regionów, w których występuje choroba, mieli znaczący wkład w realizację badania. Pogłębiona wiedza na temat produkcji mikrocząsteczek doprowadzi do stworzenia nowych terapii i poprawy metod opieki nad pacjentami, a także zmniejszy liczbę zgonów będących wynikiem rozwinięcia się zwykłej malarii w malarię mózgową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę