Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAPPELLA — Wynik w skrócie

Project ID: 37251
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwajcaria

Celowanie w interakcje międzybiałkowe raka

Po wielu latach badań terapia przeciwnowotworowa wciąż pozostaje wielką zagadką dla naukowców. W ramach europejskiej inicjatywy zbadano potencjał interakcji hamujących białka powiązane z rakiem jako element swoistego leczenia przeciwnowotworowego.
Celowanie w interakcje międzybiałkowe raka
Zakłócanie interakcji kluczowych białek w obrębie komórek to nowa wyłaniająca się dziedzina w opracowywaniu leków. Jednak interakcje międzybiałkowe (PPI) różnią się pod względem konstrukcyjnym od bardziej klasycznych celów dla leku, takich jak enzymy czy receptory, skłaniając do opracowania związków, które skutecznie celują w PPI.

Celem finansowanego przez UE projektu, zrzeszającego wiodące europejskie przedsiębiorstwa biotechnologiczne i renomowane instytucje akademickie, pod nawą "Zwalczanie raka poprzez nowoczesne podejście do zbiorów inhibitorów interakcji międzybiałkowych", (CAPPELLA) było opracowanie serii innowacyjnych narzędzi niewielkich ligand i bibliotek na rzecz hamowania PPI w przypadku raka.

Partnerzy projektu, stosując metody in silico, chemiczne i genetyczne, zamierzali celować w trzy znane PPI, a mianowicie: BRCA2-Rad51, p53-Mdm2 i betakateninę-TCF4. Te pary białkowe zaangażowane są w kluczowe ścieżki sygnalizacyjne związane z rakiem.

Opracowano szczegółowe próby odczytu w celu wykrycia przerwania tych PPI. Przebadano ponad 6 000 związków wywodzących się z bioźródeł pochodzenia naturalnego lub ekstraktów morskich i zidentyfikowano potencjalnych kandydatów.

Powstały obliczeniowe modele "farmakoforów" do wirtualnych badań przesiewowych trzech celów, a także bazy danych w celu dalszej walidacji hamujących związków, które mogłyby zostać wyprodukowane w ramach chemii medycznej. Zidentyfikowano sześć nowych rodzin związków dla trzech celów i przetestowano biologicznie pod kątem efektywności.

W ramach projektu CAPPELLA zaproponowano nowe rozwiązania w zakresie przerywania znanych PPI raka. Zidentyfikowane związki mają duży potencjał w leczeniu różnych rodzajów raka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę