Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ONCODEATH — Wynik w skrócie

Project ID: 37278
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Grecja

Wykorzystanie TRAIL w leczeniu raka

Europejscy naukowcy połączyli siły w walce z rakiem poprzez wyznaczenie ścieżki apoptotycznej ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) i jego potencjalne wykorzystanie w leczeniu raka.
Wykorzystanie TRAIL w leczeniu raka
Tradycyjne metody leczenia raka, takie jak chemioterapia czy radioterapia, wiążą się z kros-reaktywnością z komórkami zdrowymi. Innowacje w dziedzinie genetyki przyczyniają się do tworzenia nowych leków dopasowanych do potrzeb pacjenta ukierunkowanych na określone cząsteczki leczonego raka. Tego typu podejście oferuje bardziej spersonalizowany sposób leczenia oparty na profilu molekularnym występującego raka u pacjenta.

TRAIL to obecnie bardzo obiecujący precyzyjny środek przeciwnowotworowy, który działa w przypadku wielu nowotworów i nie oddziałuje na zdrowe komórki. Jego działanie polega na wiązaniu łączeniu się z określonymi receptorami śmierci (DR) i wywoływaniu wewnątrzkomórkowej kaskady wydarzeń, które prowadzą do śmierci komórkowej.

Wyjaśnienie mechanizmów, które odpowiadają za wrażliwość lub odporność na apoptozę wywołaną przez TRAIL, było głównym celem w ramach europejskiego projektu "Czynniki decydujące o wrażliwości i odporności komórek raka na terapie związane z receptorem śmierci" (ONCODEATH). Dokładniej rzecz biorąc, partnerzy skupili się na rozmaitych onkogenach i ich wpływie na śmierć komórki wywołaną TRAIL.

Opracowano wiele narzędzi w kierunku nadmiernej ekspresji lub uciszenia onkogenów, by przebadać interakcję ścieżki onkogenu z TRAIL przy raku okrężnicy. Ostatecznym celem było użycie tych ścieżek do aktywacji TRAIL jako metody terapii przeciwnowotworowej.

W ramach alternatywy zaproponowano, by TRAIL zastosować jako terapię skojarzoną z inhibitorami innych kluczowych ścieżek rakowych. Wygenerowano tego rodzaju inhibitory, a także zidentyfikowano dodatkowe cząsteczki, które współpracują z TRAIL, by wywołać śmierć komórki. Istotnym odkryciem projektu ONCODEATH było jednoczesne leczenie skojarzone przy użyciu inhibitorów kinazy choliny i TRAIL w ramach synergistycznej strategii walki z rakiem okrężnicy.

Co więcej, odporność na TRAIL zbadano na przykładzie raka płuc drobnokomórkowego (SCLC), który wykazuje odporność na apoptozę wywołaną DR ze względu na defekty w kluczowych cząsteczkach sygnalizacyjnych.

Projekt ONCODEATH zademonstrował, w jaki sposób określone ścieżki sygnalizowania można byłoby wykorzystać do tworzenia strategii przeciwrakowych. Naukowcy są zdania, że tego typu leki ukierunkowane na określony nowotwór są wysoce skuteczne, a jednocześnie obniżają koszty leczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę