Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURO-LIMPACS — Wynik w skrócie

Project ID: 505540
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

W poszukiwaniu słodkiej wody

Badanie skutków zmiany klimatu dla ekosystemów słodkowodnych może pomóc Europie w uporaniu się z tym wyzwaniem oraz w ochronie jej naturalnych zasobów.
W poszukiwaniu słodkiej wody
Zmiana klimatu stała się faktem, który ma wpływ na nasz dobrobyt i zagraża naszym zasobom. Szczególnie zagrożone są ekosystemy słodkowodne na całym świecie. Rodzi to konieczność podjęcia działań, które pozwoliłyby zapobiec katastrofie pod tym względem.

Ważnym etapem takich działań jest ocena skutków zmian pogodowych. W ramach finansowanego przez UE badania "Zintegrowany projekt na rzecz oceny wpływów zmian w skali globalnej na europejskie ekosystemy słodkowodne" (EURO-LIMPACS) zbadano, w jakim stopniu zmiany warunków pogodowych wpływają na ekosystemy słodkowodne w Europie. Celem projektu było zalecenie nowych strategii rewitalizacji tych ekosystemów I związanej z nimi bioróżnorodności fauny I flory, zgodnie z europejską ramową dyrektywą wodną (WFD).

projekt skupił się na opracowaniu systemu wspomagania decyzji (DSS) I modeli, które pomogłyby zainteresowanym stronom osiągnąć te cele. W związku z tym zbadano klimat I hydromorfologię, a także interakcje związane z rzekami, jeziorami, zlewniami I siedliskami, skupiając się także na rekultywacji I zachowaniu substancji odżywczych. W ramach projektu EURO-Limpacs zidentyfikowano także interakcje między klimatem a innymi czynnikami, takimi jak eutrofizacja, substancje toksyczne I zakwaszenie. Badając ten ostatni problem, przyjrzano się azotowi, siarczanowi I rozpuszczonemu węglowi organicznemu, które przedostają się do wody.

co ważniejsze, w ramach projektu opracowano chemiczne, hydrologiczne, morfologiczne, biologiczne I inne wskaźniki, by pomóc w ocenie skutków zmiany klimatu dla obszarów podmokłych, jezior I rzek. Następnie stworzono bazę danych I udostępniono materiały przez Internet, by kontynuować realizację założeń projektu. Najważniejszym z tych założeń było ustanowienie I walidacja warunków referencyjnych, a także celów I strategii rekultywacji.

jednym z najcenniejszych wyników badania było opracowanie zestawu narzędzi do zarządzania zlewniami I zintegrowanego wspomagania decyzji. Narzędzie I dane uzyskane w czasie realizacji projektu z pewnością okażą się decydujące dla ochrony zasobów wodnych Europy I minimalizacji skutków zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę