Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ELME — Wynik w skrócie

Project ID: 505576
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Czas zająć się europejskimi morzami

Interakcja człowieka z morzem nie zawsze była zrównoważona, a Europa nie jest pod tym względem wyjątkiem. Nadszedł czas, by zająć się problemem presji człowieka na ekosystemy morskie, zanim będzie za późno.
Czas zająć się europejskimi morzami
Europę otaczają morza i oceany, które mają wpływ na tryb życia, kulturę i ekosystemy zamieszkującej ją ludności. W ramach finansowanego przez UE projektu "Europejski tryb życia i ekosystemy morskie" (ELME) zbadano związek między zagrożonymi ekosystemami morskimi a trybem życia Europejczyków.

Przyjrzano się zanieczyszczeniom, eutrofizacji i rybołówstwu w Oceanie Atlantyckim, Morzu Bałtyckim, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, definiując powiązania między tymi ekosystemami a trybem życia społeczności mieszkających wokół nich. W projekcie zidentyfikowano zagrożenia względem ekosystemów morskich spowodowane potrzebami natury gospodarczej i innymi ukrytymi czynnikami, aby podjąć inicjatywę, która pomogłaby przedefiniować polityki w tym sektorze.

Jak można się było spodziewać, zespół ELME potwierdził katastrofalne pogorszenie jakości wód i spadek poziomu bioróżnorodności mórz otaczających Europę, spowodowane głównie presją społeczno-gospodarczą. Gatunki zamieszkujące wody morskie, które znajdowały się na początku łańcucha pokarmowego, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji, pustosząc ekosystemy morskie i różnorodność biologiczną.

Zmiany te miały związek przede wszystkim z transportem towarów i decyzjami gospodarczymi społeczności zamieszkujących tereny nadmorskie lub aktywnie działających w konkretnym regionie morza. Zostały także ukształtowane przez ramy regulacyjne, wskazując na potrzebę wprowadzenia ulepszeń w tym obszarze. Zespół projektu ELME ostrzegł, że brak odpowiednich działań może spowodować nieodwracalne zniszczenia. Miejmy nadzieję, że zalecenia partnerów projektu skłonią społeczności i samorządy lokalne do natychmiastowej reakcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę