Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CEC ANIMAL SCIENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 506087
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Francja

Europa Środkowa zainteresowana zoologią

Europa Środkowa, będąca niegdyś prężnym ośrodkiem badań w dziedzinie zoologii, obecnie została wyprzedzona przez konkurencję. Na szczęście dzięki nowej europejskiej inicjatywie odzyskuje dawną formę i ponownie zajmuje wiodącą pozycję w tym sektorze.
Europa Środkowa zainteresowana zoologią
Należyty szacunek dla planety, którą zamieszkujemy, zaczyna się od zrozumienia naszych współmieszkańców, tj. niezliczonych gatunków zwierząt. Celem projektu finansowanego przez UE "Wsparcie dla organizacji zoologicznych z krajów kandydujących Europy Środkowej" (CEC ANIMAL SCIENCE) było pobudzenie kwitnącej niegdyś dyscypliny w tak ważnym regionie kontynentu.

Europa Środkowa znana była z biegłości w tej dziedzinie, jednak problemy gospodarczy po upadku żelaznej kurtyny negatywnie wpłynęły na rozwój dyscypliny. Aby zmienić ten stan rzeczy, zespół projektu CEC ANIMAL SCIENCE zachęcał instytucje z tego obszaru do przystępowania do projektów realizowanych w ramach szóstego programu ramowego (6PR), związanych z produkcją zwierzęcą I zoologią.

W ramach projektu, za pomocą metod internetowych, sprawdzono potencjał instytutów badawczych w tym zakresie. W ten sposób powstał obszerny raport dotyczący zoologii w kontekście badań nad zwierzętami, obejmujący łącznie osiem krajów. Co więcej, w ramach projektu powstały dwie internetowe bazy danych, w których zawarto listę kompetencji I działań realizowanych przez instytuty badawcze, a także małe I średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmujące się tą dziedziną. Do innych źródeł internetowych należały raporty, biuletyny informacyjne I odsyłacze do udziału w projektach unijnych, które mogłyby przyczynić sie do rozwoju tej dyscypliny.

Wszystkie te źródła udostępniono za pośrednictwem strony internetowej projektu I powiązanych nieodpłatnych stron, umożliwiając tworzenie sieci kontaktów I nawiązywanie partnerstw w regionie. Za sprawą projektu Europa Środkowa znów zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie badań nad zwierzętami, nadając właściwy kierunek zarządzaniu zasobami naszej planety.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę