Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WAPSCIENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 507981
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Nowe czujniki pozwolą zrewolucjonizować gospodarkę ściekową

W kontekście stale powiększających się miast i rosnącego znaczenia gospodarki ściekowej nowo stworzone czujniki pomogą władzom przeciwdziałać problemom dotyczącym oczyszczania ścieków oraz przyczynią się do zwiększenia czystości środowiska.
Nowe czujniki pozwolą zrewolucjonizować gospodarkę ściekową
W miarę jak liczba ludności rośnie, skuteczne i zrównoważone oczyszczanie ścieków staje się coraz trudniejsze, a także coraz kosztowniejsze. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Lepsza oczyszczalnia ścieków dzięki inteligentnym czujnikom i obliczeniom inteligentnym" (WAPSCIENCE) zaproponowali innowacyjny I ekologiczny sposób modernizacji komunalnych I przemysłowych oczyszczalni ścieków.

badacze pracowali nad stworzeniem skutecznych I niedrogich czujników do pomiaru stężenia amoniaku I azotu w komunalnych I przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Czujniki takie powiadamiają użytkowników systemu o krytycznych sytuacjach w oczyszczalni oraz o awariach czujników I obwodów, umożliwiając znacznie bardziej skuteczne zarządzanie takimi zakładami.

System wykorzystuje zaawansowaną technologię elektrod jonoselektywnych (ISE), które znacząco poprawiają parametry czujników. Wykorzystane w tym rozwiązaniu oprogramowanie obejmuje z kolei takie nowoczesne technologie, jak logika rozmyta, samoorganizujące się sieci neuronowe I sztuczne sieci neuronowe.
%Po pokonaniu kilku problemów I nieuniknionych opóźnień badacze stworzyli czujnik charakteryzujący się lepszą jakością I efektywnością kosztową niż jego odpowiedniki. Czujniki przetestowano w różnych oczyszczalniach w kilku krajach europejskich, udoskonalającą stanowiące część systemu oprogramowanie. Wykorzystanie nowych czujników I oprogramowania pozwoli znacząco zmniejszyć wpływ oczyszczania ścieków na środowisko I mieszkańców Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę