Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Technologia wodnego, przyjaznego dla środowiska powlekania natryskowego

Powłoki rozpuszczalnikowe często zawierają składniki sklasyfikowane jako toksyczne substancje organiczne, które mogą przedostawać się do ścieków. Finansowany ze środków UE zespół badawczy dokonał znaczących postępów w dziedzinie materiałów i technologii pozwalających zastąpić rozpuszczalniki organiczne wodą.
Technologia wodnego, przyjaznego dla środowiska powlekania natryskowego
Rozpuszczalniki są powszechnie stosowane w powłokach, farbach i innych produktach. Europejscy badacze, dzięki wsparciu ze środków projektu NANOREFLEX, stworzyli alternatywne materiały i technologię powlekania natryskowego, wykorzystującego jako rozpuszczalnik wodę zamiast szkodliwych substancji organicznych.

Uczestnicy projektu NANOREFLEX stworzyli wysoce odblaskowe submikronowe pigmenty aluminiowe o powierzchniach wolnych od substancji organicznych. Następnie opracowano technologię nanoszenia powłok wodnych w skali nano, która zapewnia ochronę pigmentów przed korozją, przy zachowaniu jakości optycznej I funkcjonalności powierzchni.

dalsze badania powinny doprowadzić do określenia odpowiednich materiałów I metod wiązania pigmentów z substratami, tak aby osiągnąć żądane parametry wymagane w procesach przemysłowych.

submikronowe pigmenty I technologia wodnych powłok opracowane w ramach projektu NANOREFLEX przyczynią się do zmniejszenia narażenia na toksyczne substancje organiczne zarówno w miejscach pracy, jak I w domach mieszkalnych. Dalsze badania I zastosowanie wyników projektu na skalę przemysłową powinno znacząco zmniejszyć zależność europejskiego przemysłu od japońskiej technologii powłok organicznych, z korzyścią dla europejskiej gospodarki, konsumentów I środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę