Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze, bardziej przyjazne dla środowiska odzyskiwanie metali

Europejscy producenci stali korzystają z usług dysponujących piecami łukowymi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które aby pozostać konkurencyjne, trudnią się powtórnym wykorzystaniem złomu. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nową technologię, która ma usprawnić proces odzyskiwania metali, chroniąc jednocześnie środowisko.
Lepsze, bardziej przyjazne dla środowiska odzyskiwanie metali
Podczas recyklingu złomu w piecach łukowych emitowane są pyły zawierające cynk, żelazo i inne metale. Zawartość cynku w pyle stale rośnie z uwagi na coraz częstsze stosowanie metali galwanizowanych (pokrytych ochronną warstwą cynku) w przemyśle motoryzacyjnym.

W procesie odzyskiwania używa się ogromnych ilości energii, co powoduje emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery i przyczynia się do globalnego ocieplenia. Wytwarzane są także dioksyny, które muszą być odprowadzane na składowiska odpadów jako odpady niebezpieczne.

Europejscy badacze biorący udział w projekcie "Recykling pyłu z pieców łukowych poprzez zintegrowany proces ługowania-mielenia" (REDILP) pracowali nad stworzeniem nowych technologii usuwania niebezpiecznych metali ciężkich z pyłu oraz możliwością wykorzystania pozostałego zawierającego żelazo metalu jako surowca do pieców łukowych.

opracowano proces obróbki hydrometalurgicznej "na zimno", obejmujący fazę ługowania opartą na aktywacji mielenia oraz procesie wydzielania. W procesie mielenia I ługowania pył jest rozpuszczany do postaci roztworu, z którego można usuwać konkretne metale. Proces wydzielenia pozwala odseparować poszczególne metale w postaci stałej. Nowatorstwo tego rozwiązania polega na połączeniu mielenia I ługowania w jednym etapie. Cały proces przebiega w obiegu zamkniętym, dając możliwość odzyskiwania pozostałości cennego cynku, żelaza I ołowiu.

Po doświadczeniach laboratoryjnych I optymalizacji technologii zbudowano prototypową instalację, w której z powodzeniem przeprowadzono proces odzyskiwania cynku.

Dzięki zintegrowaniu ługowania I mielenia pyłu z pieców łukowych udało się zmniejszyć koszty obróbki I usuwania odpadów. Ulgę odczuje także środowisko naturalne, dzięki zmniejszeniu zużycia energii I ograniczeniu ilości niebezpiecznych odpadów trafiających na składowiska. Nowa technologia umożliwia wreszcie odzyskiwanie, a tym samym oszczędzanie, cennych zasobów naturalnych.

komercjalizacja procesu stworzonego w ramach projektu Redilp powinna podnieść konkurencyjność europejskich MŚP pracujących w sektorze produkcji stali, chroniąc jednocześnie środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę