Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADOPBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 508723
Źródło dofinansowania: FP6-INNOVATION
Kraj: Włochy

Przyjazne dla środowiska oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym

Przemysł tekstylny wykorzystuje bardzo duże ilości wody i wytwarza ścieki, które muszą być poddawane różnego rodzaju przetwarzaniu w celu ponownego wykorzystania lub utylizacji. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował nowe, przyjazne dla środowiska technologie całkowitego odbarwiania ścieków pochodzących z przemysłu tekstylnego, przyczyniając się do poprawy jego konkurencyjności i jednocześnie chroniąc środowisko.
Przyjazne dla środowiska oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym
Barwniki są poważnym problemem ekologicznym dla sektora tekstylnego, a odbarwianie musi być stosowane w szeregu "mokrych" procesów, takich jak wykańczanie, wybielanie i barwienie.

W ostatnich dziesięcioleciach badacze koncentrują się na tzw. procesach pogłębionego utleniania (AOP), które pozwala całkowicie odbarwić tkaniny bez szkodliwych produktów ubocznych.

Uczestniczący w projekcie "Procesy pogłębionego utleniania i biooczyszczania w recyklingu wody w przemyśle tekstylnym" (ADOPBIO) europejscy badacze starali się połączyć AOP z przyjaznym dla środowiska procesem bioflotacji (wykorzystującym bakterie wybielające określone substancje) w celu usuwania pozostałości organicznych i uzyskania całkowitego odbarwiania we wszystkich rodzajach procesów "mokrych".

Naukowcy przeanalizowali różne stosowane w przemyśle tekstylnym procesy i warunki, wybierając najbardziej reprezentatywne do dalszych badań. Przeprowadzili testy laboratoryjne na licznych dostępnych na rynku substancjach, używając różnych reaktorów do procesów AOP i bioflotacji.

Następnie zaprojektowano prototypowy system oczyszczania oraz oprogramowanie sterujące oparte na sztucznej sieci neuronowej. W dalszej kolejności wyprodukowano system oczyszczania i maszynę do barwienia oraz przetestowano cały proces.

Udało się zrealizować wszystkie założenia projektu ADOPBIO w zakresie odbarwiania I ponownego wykorzystania wody. Koszty obsługi systemu zależą od procesu barwienia stosowanego w danym zakładzie.

komercjalizacja wyników projektu ADOPBIO może znacząco poprawić technologie oczyszczania ścieków w przemyśle tekstylnym, chroniąc jednocześnie środowisko nie tylko przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się w ściekach, ale także przed niebezpiecznymi produktami ubocznymi standardowych procesów odbarwiania – to dobra wiadomość dla przemysłu tekstylnego I naszej planety.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę