Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dobre zarządzanie oznacza więcej wody

Wiele nienależących do UE krajów śródziemnomorskich potrzebuje pomocy UE, aby efektywnie zarządzać swoimi zasobami wodnymi. Nowo opracowane narzędzia i dobre praktyki pomogą im w realizacji tego trudnego zadania.
Dobre zarządzanie oznacza więcej wody
Istnieje wiele inicjatyw wspierających zarządzanie zasobami wodnymi w regionie Morza Śródziemnego, jednak bez odpowiednich struktur zarządzania mogą one nie przynieść pożądanych rezultatów. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Sieć w zakresie zarządzania, nauki i technologii na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionie Morza Śródziemnego" (NOSTRUM-DSS) było ulepszenie procesów zarządzania poprzez zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczności naukowej i polityków.

Tworząc sieć najważniejszych interesariuszy, uczestnicy projektu starali się poszerzyć wiedzę naukową na temat zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi. Sieć powinna ułatwić tworzenie narzędzi wspierających przeznaczonych dla twórców polityki, z uwzględnieniem interesów i opinii naukowców, władz, małych i średnich przedsiębiorstw i innych podmiotów. Inną ważną korzyścią będzie zwiększenie świadomości publicznej dotyczącej potrzeby zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Dzięki projektowi NOSTRUM-DSS stworzono różne narzędzia i inicjatywy komunikacyjne, takie jak bazy danych, materiały szkoleniowe i sprawozdania, które udostępniono na stronie internetowej projektu. Ważnym osiągnięciem było wydanie publikacji "Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie tworzenia i wdrażania systemów wspierających podejmowanie decyzji dla zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi". Narzędzie to oferuje obywatelom i politykom kompleksowy zestaw zaleceń, mających pomagać im w bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi.

W rezultacie projekt umożliwił koordynację działań naukowców i twórców polityki, pozwalając wypracować jednolitą wizję, nakreślić przyszłe wyzwania i udoskonalić procedury dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, a tym samym wypracować ważną strukturę zarządczą w tym sektorze. Badacze połączyli dane statystyczne i przestrzenne z prognozami dotyczącymi zmiany klimatu, aby uzyskać obraz ostatecznego wpływu tych czynników na zasoby wodne. Projekt NOSTRUM-DSS dostarczył cennych informacji na temat zarządzania zasobami wodnymi, co z pewnością przyniesie szereg korzyści wielu krajom I ich mieszkańcom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę