Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIS-QOL — Wynik w skrócie

Project ID: 513723
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Analiza warunków dla osób upośledzonych

Zapewnienie optymalnej opieki oraz jakości życia dla osób upośledzonych, zarówno fizycznie jak i umysłowo, stanowi ważny obszar badań w Europie. Celem utworzonego głównego programu europejskiego było przeanalizowanie poszczególnych aspektów bieżących warunków życia tej grupy populacji.
Analiza warunków dla osób upośledzonych
Project DIS-QOL ("Quality of care and quality of life for people with intellectual and physical disabilities"), który został utworzony dzięki finansowaniu ze środków UE, badał jakość opieki dedykowanej dla osób upośledzonych. W projekcie skoncentrowano się na rozwoju polityki społecznej oraz typowych przykładach świadczonych usług ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych objętych taką polityką lub usługami.

Partnerzy projektu DIS-QOL przeanalizowali opcje dostępne w krajach europejskich i partnerskich pod kątem opieki i wsparcia dla osób upośledzonych fizycznie i umysłowo. Celem tego działania było określenie, w jakim zakresie typowe opcje w dziedzinie opieki i wsparcia sprzyjają włączeniu społecznemu, zintegrowanemu życiu oraz uczestnictwu odbiorców usług. Uczestnicy projektu przeanalizowali rolę podejścia do niepełnosprawności oraz do osób niepełnosprawnych związaną z zapewnieniem opieki oraz sprawiedliwości społecznej odbiorcom usług. W ramach projektu badano również wpływ różnych modeli usług oraz opieki zdrowotnej na jakość życia osób niepełnosprawnych.

W celu realizacji celów projektowych w 18 ośrodkach uczestniczących i wspierających opracowano i przetestowano trzy wskaźniki międzykulturowe. Każdy wskaźnik uwzględniał niepełnosprawność fizyczną (D) oraz niepełnosprawność umysłową (ID). Wskaźniki QOCS-D i QOCS-ID służą do pomiaru jakości opieki i wsparcia, natomiast wskaźnik WHOQOL-DIS, oparty o wskaźnik jakości życia Światowej Organizacji Zdrowia (WHOQOL-BREF), mierzy jakość życia osób niepełnosprawnych. Zarówno QOCS-ID, jak i WHOQOL-DIS zawierają wersję dla obserwatorów zewnętrznych przeznaczoną dla członków rodzin lub podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w sytuacjach, w których osoby z głębokim upośledzaniem umysłowym nie są w stanie samodzielnie tworzyć raportów.

Trzeci wskaźnik został opracowany w celu analizy podejścia do niepełnosprawności oraz do osób niepełnosprawnych (skala podejścia do niepełnosprawności) i zawiera równorzędne wersje dla ogólnego podejścia do niepełnosprawności i dla podejścia do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

Inne działania podejmowane w ramach projektu uwzględniały międzykulturowe porównania jakości opieki, jakości życia oraz podejścia do niepełnosprawności w różnych rejonach geograficznych oraz kulturach. Partnerzy dokonali również analizy wpływu istotnych informacji społeczno-geograficznych, w tym wieku, płci, stanu zdrowia oraz stopnia niepełnosprawności.

Poprzez zapewnienie wiedzy na temat lepszej jakości życia w Europie wyniki projektu DIS-QOL będą sprzyjały kształtowaniu polityki oraz praktyki społecznej w tym ważnym obszarze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę