Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejska sieć żywności

Europejskie konsorcjum zgromadziło małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach jednej inicjatywy służącej promowaniu innowacji w nauce o żywności. Wdrożenie proponowanych strategii zakładało zwiększenie konkurencyjności uczestniczących przedsiębiorstw.
Europejska sieć żywności
Nauka o żywności to rozwijająca się praktyczna dziedzina poświęcona różnym aspektom produkcji żywności, w tym opracowywaniu nowych produktów żywieniowych oraz mikrobiologicznym i chemicznym testom tych produktów.

Finansowany ze środków UE projekt FUNCTIONALFOODNET ("Exploitation of functional food science by creating a European network of food industries") był programem pilotażowym mającym na celu rozpowszechnienie i wykorzystanie nowej nauki o żywności funkcjonalnej w Europie. W tym celu zaplanowano utworzenie sieci UE umożliwiającej nawiązanie relacji z innymi krajami, której uczestnikami byli przedstawiciele przemysłu spożywczego, a w szczególności MŚP.

Do działań w ramach strategii FUNCTIONALFOODNET należało określenie przedsiębiorstw w każdym kraju europejskim skłonnych podjąć rozmowy dotyczące strategii innowacyjności i rozwoju sprzyjających ich konkurencyjności. Integracja przedsiębiorstw z nowych państw członkowskich UE była również ważnym elementem planu Functionalfoodnet.

Celem tak zwanej ogólnej sieci (GN) było propagowanie nauki o żywności funkcjonalnej w przemyśle spożywczym z naciskiem na możliwości jej wykorzystania. Sieć swoista dla produktu (PSN) została podzielona na cztery grupy robocze związane z różnymi produktami, tj. nabiałem, pieczywem, zbożami oraz napojami.

Duży wkład naukowców i ekspertów w zakresie transferu innowacji i technologii oraz specjalistów ds. marketingu zagwarantował ważny udział MŚP z branży spożywczej z wielu krajów UE. Działania w sieci przeprowadzane były w formie warsztatów oraz spotkań grupowych z udziałem uczestniczących przedsiębiorstw.

W celu rozpowszechnienia wyników projektu FUNCTIONALFOODNET wśród MŚP oraz większych przedsiębiorstw skorzystano z pomocy krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń przemysłu spożywczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę