Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECHAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 518451
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Irlandia

Przewodnik po bezpieczniejszych produktach spożywczych

Aby zapewnić zaufanie klientów do przemysłu produkcji żywności i zagwarantować im bezpieczeństwo, zainteresowane strony z UE opracowały przodownik umożliwiający zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie różnych słabych punktów w łańcuchu żywieniowym. Oczekuje się, że narzędzie to pozwoli na określenie części w systemie, w których mogą wystąpić potencjalne zanieczyszczenia i zaproponuje rozwiązania minimalizujące ilość odpadów spożywczych.
Przewodnik po bezpieczniejszych produktach spożywczych
Łańcuchy żywnościowe stanowią wspólne powiązania w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności. Coraz wyższy poziom złożoności sieci występujących w produkcji spożywczej wymaga wdrożenia kompleksowych systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Finansowany ze środków UE projekt ECHAIN ma na celu opracowanie metodologii służącej do identyfikowania, oceny oraz wyeliminowania słabych punktów w łańcuchu żywnościowym. Wśród nich można wyróżnić zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami, tj. substancjami chemicznymi, mikrobiologicznymi oraz fizycznymi, czy utratę informacji dotyczących drogi produktu w łańcuch żywieniowym.

W tym celu zainteresowane strony opracowały przewodnik umożliwiający wyeliminowanie słabych punktów w łańcuchu żywieniowym początkowo poprzez określenie łańcucha zaopatrzenia w żywność i pasze oraz wykonanie systematycznych kontroli informacji pod kątem możliwych zanieczyszczeń, praktyk wytwórczych oraz ustawodawstwa. W drugiej kolejności przewodnik sugerował określenie słabych punktów wejścia dla zanieczyszczeń w łańcuchu. Na koniec, poprzez opracowanie nowego podejścia oceny ryzyka, propozycja ECHAIN ma na celu ocenę I analizę możliwych słabych punktów w każdym łańcuchu.

Protokół ten został zatwierdzony przez partnerów współpracujących przy projekcie w czterech głównych scenariuszach związanych z wodą, drobiem, łososiem hodowlanym oraz mlekiem w proszku. Bezpośrednie przyjęcie proponowanych wytycznych przez praktyków w zakresie bezpieczeństwa żywności zapewni bezpieczeństwo produktów spożywczych oraz łańcuchów żywieniowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę