Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ starzenia się na Europę

Szybko starzejąca się populacja może wywrzeć bardzo zróżnicowany wpływ na nasze społeczeństwo. Dogłębne badania prowadzone na całym kontynencie europejskim zaczęły pomagać w ujawnieniu konsekwencji tego zjawiska.
Wpływ starzenia się na Europę
Do roku 2025 niemal 30% populacji Europy będzie miało powyżej 60 lat — demograficzna rzeczywistość, która może przynieść doniosłe zmiany polityczne i społeczne. Nikt nie wie jednak, czy żyjący dłużej Europejczycy będą prowadzić bardziej aktywne życie w wieku starszym (kondensacja zachorowalności), czy też będą oni w coraz większym stopniu podupadać na zdrowiu (ekspansja zachorowalności).

Finansowany ze środków UE projekt COURAGE IN EUROPE ("Courage in Europe - Collaborative research on ageing in Europe") zbadał procesy starzenia się w Hiszpanii, Polsce i Finlandii. Zaowocował on stworzeniem mapy średniego wieku, średniej długości życia oraz wskaźnika płci w tych trzech bardzo różnych krajach, biorąc pod uwagę różniące się stopnie bezpieczeństwa społecznego, wsparcia ze strony rodziny, niepełnosprawności i instytucjonalizacji.

Projekt stawia sobie za cel opracowanie w ramach prowadzonych badań skutecznych narzędzi do pomiaru kluczowych rezultatów dotyczących zdrowia i zagadnień z nim związanych w odniesieniu do ogółu populacji. Prowadzone prace dotyczyły walidacji tych narzędzi oceny i znaczącego przyrostu innowacji w zakresie metodologii ankiety na temat starzenia się. Aby osiągnąć ten cel zespół projektu uwzględnił dane dotyczące sieci społecznościowych i spójności społecznej (np. wsparcia społecznego, podejść i relacji) wśród starzejących się populacji, zaznaczając sposób, w jaki wszystkie te zagadnienia wpływają na zdrowie człowieka.

Równolegle zespół opracował porównywalne analizy przekrojowe populacji w zakresie niezakończonych zgonem wyników dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego, jakości życia i dobrego samopoczucia. Powstałe w wyniku tego narzędzia i analizy pomogą przezwyciężyć ograniczenia najnowszych badań dotyczących starzenia się, skupiających się co do zasady na wpływie poszczególnych chorób i markerów genetycznych związanych z procesem starzenia się.

Pomimo że zarówno ustalenia te, jak i innowacyjne instrumenty służące do gromadzenia danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności, nie przełożą się natychmiast na procedury interwencji, przyniosą one znaczące korzyści dla przyszłego procesu tworzenia polityk. Projekt ten położył fundamenty pod zapewnienie wspólnego protokołu dla pierwszej europejskiej ankiety dotyczącej niepełnosprawności, pomagając zarówno klinicystom, jak i decydentom w lepszym zrozumieniu wpływu starzejącej się populacji. Taka ankieta z pewnością pomoże w zbudowaniu lepszej przyszłości dla starszej części populacji Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę