Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ASSESSING OC — Wynik w skrócie

Project ID: 501767
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Nowe spojrzenie na przestępczość zorganizowaną

Okazuje się, że standardowe metody gromadzenia i analizowania danych na temat przestępczości zorganizowanej w Europie pozostawiają wiele do życzenia. W ramach finansowanego przez UE projektu zaproponowano nowe radykalne podejście do oceny danych dotyczących przestępczości zorganizowanej.
Nowe spojrzenie na przestępczość zorganizowaną
Przestępczość zorganizowana to jedno z największych wyzwań, z jakimi zmagają się europejskie organy ochrony porządku publicznego. Jednak standardowe narzędzia oceny tego rodzaju przestępczości na poziomie UE pod pewnymi względami uznawane są za nieodpowiednie. Coroczny raport sytuacyjny o stanie przestępczości zorganizowanej (OCR) spotkał się z krytyką, podważającą jego sensowność. W 2006 r. w jego miejsce pojawiła się ocena zagrożenia przestępczością zorganizowaną (OCTA), której również nie ominęła krytyka.

Wspierany przez UE projekt Assessing OC przystąpił do fundamentalnej ponownej oceny koncepcji przestępczości zorganizowanej, włączając dostępną wiedzę empiryczną i teoretyczną związaną z tym zjawiskiem.

Nowe podejście, finansowane w ramach szóstego programu ramowego UE (6PR), jest zasadniczo różne od stosowanej dotychczas struktury. Pokrótce, metodologia nie próbuje definiować działań przestępczych przy użyciu klasyfikacji zero-jedynkowej: "zorganizowane" i "niezorganizowane". Zamiast tego dane są gromadzone i przetwarzane w taki sposób, by ułatwić określenie miejsca, jakie dane przestępstwo zajmuje w spektrum przestępczości zorganizowanej. Ponadto, dane pomogą organom ochrony porządku publicznego określić, w jaki sposób przebiega współpraca między gangami przestępczymi.

Zespół projektu Assessing OC nazywa ten system "Nowym europejskim wspólnym podejściem" (NECA). W systemie tym sporządzany jest bilans szeregu aspektów działalności przestępczej i tego, jak przestępczość jego organizowana, by przynosić zyski. NECA poszerza także krąg informacji do analiz strategicznych, by móc interpretować wyniki i wypracowywać uzasadnione teorie. Choć NECA wymaga stworzenia efektywnego systemu technologii informacyjnej (IT), by móc maksymalnie realizować metodologię, jego twórcy nie planują przypisywać jej do konkretnego narzędzia.

NECA ma radykalnie przedefiniować sposób analizowania i badania przestępczości zorganizowanej. W ten sposób ma na celu zrewolucjonizować postrzeganie tego zjawiska wśród organów ochrony porządku publicznego, pomagając im skuteczniej zwalczać ten rodzaj przestępczości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę