Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IDEA — Wynik w skrócie

Project ID: 44446
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Polska

Badania w dziedzinie migracji idą z duchem czasu

Polityka UE w sprawie migracji wymaga dogłębnego zrozumienia przepływów migracyjnych, przyczyn ich powstawania i stosowanych przez rządy sposobów radzenia sobie z nimi. W ramach finansowanego ze środków UE projektu analizowano te kwestie w odniesieniu do "nowych" docelowych miejsc imigracji europejskiej.
Badania w dziedzinie migracji idą z duchem czasu
Traktat z Amsterdamu, który wszedł w życie w 1999 r., wprowadził nową politykę UE w sprawie imigracji i azylu. Jej założenia zdefiniowano w Tampere. Zaakcentowano potrzebę bardziej efektywnego zarządzania przepływami migracyjnymi na wszystkich etapach.

Poza ugruntowanymi miejscami docelowymi imigracji, takimi jak Niemcy, Francja, Austria i Zjednoczone Królestwo, w ostatnich latach do tej grupy dołączyło kilka nowych krajów. Wśród nich znalazło się wiele państw członkowskich UE z regionu Morza Śródziemnego oraz z Europy Wschodniej.

W ramach projektu IDEA ("Mediterranean and eastern European countries as new immigration destinations in the European Union"), finansowanego w ramach szóstego programu ramowego (6PR), podjęto się opisania doświadczeń tych nowych państw członkowskich oraz porównania ich z dotychczasowymi miejscami docelowymi.

Porównanie miejsc docelowych imigracji w regionie śródziemnomorskim pozwoliło zaobserwować wiele podobnych doświadczeń. Na przykład, w badanym regionie występuje wysoki poziom nielegalnej, nieregularnej lub nieudokumentowanej imigracji i niejednoznaczna postawa państw, jeśli chodzi o kontrolowanie tego zjawiska. Co więcej, narzędzia strategiczne w regionie Morza Śródziemnego to programy nakierowane na uregulowanie statusu nielegalnych migrantów.

Badanie to przyniesie korzyści społeczności naukowej, rzucając światło na czynniki kryjące się za przeszłymi i obecnymi tendencjami migracyjnymi. Rzetelne dane naukowe dotyczące sposobu usprawnienia przepływów migracyjnych oraz integracji będą przydatne dla decydentów podczas formułowania bardziej efektywnych polityk w sprawie migracji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę