Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEYPS SC2 — Wynik w skrócie

Project ID: 44566
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Propagowanie nauki

Instytucje europejskie, rządy krajów oraz społeczność naukowa pragną zwiększyć ogólnospołeczne zaangażowanie w sprawy nauki. Europejscy naukowcy oraz decydenci połączyli siły, by propagować informacje na temat tego, jakie korzyści zaangażowanie społeczeństwa w naukę może przynieść wszystkim obywatelom.
Propagowanie nauki
Informowanie społeczeństwa o sprawach naukowych i technologicznych stało się niezbędnym elementem działalności uniwersytetów, agencji rządowych, muzeów naukowych oraz innych organizacji naukowych typu non-profit i korporacji.

Zdaniem społeczności naukowej brak wiedzy z zakresu nauki i technologii stanowi główną barierę na drodze do rozwoju społeczeństw. Innym często wyznawanym poglądem jest fakt, że brak podstawowego obycia w świecie nauki jest głównym czynnikiem zniechęcającym uczniów i studentów do podejmowania studiów naukowych. W wyniku tego coraz mniejsza ich liczba wybiera karierę zawodową w dziedzinie nauki czy technologii.

Naukowcy i decydenci z francuskiego regionu Nord-Pas-de-Calais oraz francuskich regionów Belgii podjęli próbę naprawienia tej sytuacji i zainicjowali finansowany przez UE projekt MEYPS SC2 ("European mobility of young people and scientists in scientific culture context"). Celem było opracowanie międzynarodowego sposobu na nawiązanie w Europie naukowo-społecznego dialogu. Według założeń miało się to przyczynić do rozpowszechniania w społeczeństwie kultury naukowej oraz propagowania nauki i rozwoju zawodowego w dziedzinach naukowych wśród młodych ludzi.

U podstaw tego podejścia leżały trzy główne cele. Pierwszym było informowanie o postępach naukowych i technologicznych oraz ich wpływie na społeczeństwo.

W ramach programu realizowanego w całej UE przedstawiciele społeczeństwa angażowali się w debaty dotyczące problemów, mających wpływ na naukę i społeczeństwo, w zwiększanie zaufania publicznego oraz w odpowiednie ukierunkowanie badań. Głównym celem tych debat było propagowanie nauki i technologii. Ponadto szukano sposobów na pobudzenie w społeczeństwie zainteresowania oraz zaciekawienia postępem naukowym, a tym samym pomagano obywatelom powiązać naukę z ich codziennym życiem.

Podstawą tej idei był fakt, że w ostatnich latach zmniejszył się nacisk na promowanie działalności naukowej. Wzbudzanie wśród ogółu społeczeństwa zainteresowania nauką chciano uzyskać dzięki zaangażowaniu w sprawy naukowe.

Drugim celem było zachęcenie naukowców, studentów oraz uczniów do udziału w promowaniu kultury naukowej. Aby go zrealizować, młodzi ludzie brali udział w przedsięwzięciach artystycznych promujących naukę za pośrednictwem przedstawień teatralnych, spektakli oraz koncertów o tematyce naukowej. Uczniowie szkół średnich brali udział w konkursach naukowych na szczeblu lokalnym, a zwycięzcy przechodzili do dalszych etapów konkursów ogólnoeuropejskich. Uczniowie, studenci, naukowcy, inżynierowie oraz technicy spotykali się również podczas wielu interaktywnych i zajmujących europejskich wystaw i warsztatów.

Realizując trzeci z celów, uczestnicy projektu działali na rzecz mobilności uczniów, studentów i naukowców na terenie Europy w kontekście naukowo-kulturowym, organizując wymiany oraz regionalne festiwale nauki.

W wyniku zwiększającego zaangażowanie programu MEYPS SC2 w wielu instytucjach europejskich zainicjowano programy związane z propagowaniem nauki, skierowane odpowiednio do ogółu społeczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę