Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FUTURESHOCK — Wynik w skrócie

Project ID: 44693
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Łotwa

Nauka na antenie krajów bałtyckich

W dzisiejszych czasach odbiornik telewizyjny znaleźć można prawie w każdym domu. Dlatego też pomysłodawcy telewizyjnego projektu prowadzonego w krajach bałtyckich postanowili wykorzystać to medium, by dotrzeć z ideami naukowymi do jak najszerszego grona obywateli.
Nauka na antenie krajów bałtyckich
Telewizja od dawna jest uważana za wybitny przykład tego, że środki masowego przekazu mogą informować, edukować i pozytywnie wpływać na opinię publiczną. Choć słychać czasem opinie, że telewizja służy tylko do rozrywki, to nie można odmówić jej potencjału przekazywania wiedzy zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Futureshock ("Baltic popular science TV show Futureshock") postanowili posłużyć się telewizją, aby pomóc społeczeństwu zrozumieć dokonania nauki.

Zasadniczym celem projektu było danie osobom, które nie mają nic wspólnego z nauką, szansy na ogólne zaznajomienie się z osiągnięciami naukowymi. Prace te obejmowały swoim zasięgiem przede wszystkim region Bałtyku, ale także Europę i resztę świata. Ideą przyświecającą projektowi było promowanie znaczenia osiągnięć naukowych oraz informowanie o tym, jak mogą one wpływać na życie publiczne w niedalekiej, jak i bardziej odległej przyszłości.

Inicjatywa miała na celu także wspieranie dialogu między naukowcami i społeczeństwem, popularyzację kultury nauki oraz propagowanie równości płci w świecie naukowym.

W ramach Futureshock wyprodukowano i wyemitowano cykl programów poświęconych integracji krajów bałtyckich z europejską przestrzenią badawczą (EPB). W programach omawiano możliwości dotyczące działalności naukowej w Europie i innych regionach świata.

26-minutowe programy koncentrowały się wokół 18 ważnych wydarzeń naukowych w krajach bałtyckich i całej Europie. Ich twórcami byli doświadczeni partnerzy z firm zajmujących się produkcją telewizyjnych programów naukowych z trzech państw bałtyckich. Programy nadawano co tydzień w telewizji łotewskiej (w języku łotewskim i rosyjskim), litewskiej (po litewsku) oraz estońskiej (po estońsku i rosyjsku).

Celem audycji, których emisja rozpoczęła się w 2008 r., było wyjaśnianie i analizowanie projektów naukowych w trzech kontekstach: w kontekście lokalnych uwarunkowań w każdym z krajów, w kontekście ogólno-bałtyckim oraz kontekście europejskim.

Tematy programów wybrano na międzynarodowej konferencji, w której wzięli udział naukowcy z Akademii Naukowych z trzech uczestniczących krajów bałtyckich. Producentami Futureshock byli także członkowie bałtyckich oddziałów Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz Stowarzyszenia Stypendystów Marie Curie.

Każdy z krajów wyprodukował własną wersję programu, w każdym odcinku emitując jednocześnie dodatkowy materiał o sprawach naukowych z pozostałych dwóch państw. Następnie 10 najciekawszych tematów wybrano do emisji w wersji międzynarodowej programu, której światową dystrybucją zajął się lider projektu, firma HansaMedia. W ten sposób zrealizowano kolejny z głównych celów inicjatywy: propagowanie i rozpowszechnianie wśród społeczeństwa roli państw bałtyckich w światowej debacie naukowej.

Programy udostępniono także w Internecie europejskim specjalistom komunikacji audiowizualnej zajmującym się nauką i informacją naukową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę