Skip to main content

Design of a vaccine to immunize neonates against GBS infections through a durable maternal immune response

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szczepienie przeciw bakteriom streptococcus u noworodków

Idea uodpornienia kobiet, by dostarczały swoim dzieciom przeciwciała ochronne, zaczyna zyskiwać coraz większe zainteresowanie w obliczu walki z wieloma chorobami. Celem inicjatywy DEVANI było wykorzystanie tego podejścia przy szczepionkach przeciw bakteriom streptococcus z grupy B (GBS), z myślą o promowaniu ochrony noworodków.

Zdrowie

GBS to główna przyczyna zakażeń neonatalnych i zapalenia opon mózgowych, która dotyka jednego na tysiąc noworodków. Zgromadzone dowody wskazują na współzależność między poziomami przeciwciał przeciw polisacharydom kapsularnym (CPS) GBS u matki a obniżonym ryzykiem wystąpienia choroby u noworodków. To pozwoliło na otwarcie nowych ścieżek profilaktyki za pośrednictwem szczepienia matek. Celem finansowanego ze środków UE projektu DEVANI było zaprojektowanie strategii immunizacji, które pozwalałyby na przekazanie silnych, trwałych i ochronnych reakcji odpornościowych przeciw GBS poprzez łożysko. W tym celu zbadano parametry szczepionek, takie jak optymalna formuła CPS, białka rekombinowane i adiuwanty, a także program immunizacji. Na początek naukowcy obserwowali przebieg ciąży ponad 25 tys. kobiet w 8 państwach europejskich i wykryli 155 przypadków zakażeń GBS. Różne chorobotwórcze serotypy bakterii GBS wyizolowano a ich cechy porównano do szczepów kontrolnych wyizolowanych od kobiet, które urodziły zdrowe dzieci. Do badań przesiewowych osocza krwi matek badanych i z grupy kontrolnej wykorzystano testy immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA). Odkryto znaczące poziomy przeciwciał przeciw serotypom Ia i III GBS. Choć przeciwciała przeciw antygenom pili również zostały odkryte, nie przekazały one noworodkom działania ochronnego. Podczas opracowywania szczepionki naukowcy wykorzystali model mysi do testowania immunizacji matek i przekazania noworodkom odporności przeciw wirulentnym GBS. Związki CPS i antygeny białkowe przetestowano w różnych kombinacjach w obecności lub przy braku różnych adiuwantów. Efektywność tych formuł szczepionki przetestowano również na wewnątrzpochwowej modelowej infekcji GBS na przykładzie ciężarnej myszy, zakażonej jeden lub trzy dni przed porodem. Badanie DEVANI znacząco przyczyniło się do opracowania szczepionki przeciw GBS poprzez identyfikację białek antygennych i odpowiednich serotypów GBS w Europie. Wdrożenie w skali światowej strategii DEVANI polegającej na uodparnianiu matek przyczyni się do lepszej ochrony noworodków przeciw GBS.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania