Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gry komputerowe szlifujące umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego

Rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w transporcie lotniczym i morskim jest teraz możliwe za pośrednictwem realistycznych symulacji komputerowych, które wymagają aktywnego odgrywania ról.
Gry komputerowe szlifujące umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe w transporcie lotniczym i morskim wymaga wyeliminowania licznych problemów. Wymaga to zmobilizowania różnych i czasami konfliktowych osób oraz koordynacji ich działań w sposób spójny, w warunkach ogromnej presji czasowej. Jednocześnie podmioty zarządzające w sytuacji kryzysowej mają do czynienia z niejednoznacznością lub brakiem informacji, a także z problemami natury ludzkiej, takimi jak problemy emocjonalne i poznawcze spowodowane nieoczekiwanymi wydarzeniami.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe wymaga dobrego przygotowania, w czym pomóc mogą edukacyjne narzędzia symulacyjne umożliwiające rozwój potrzebnych kompetencji. Celem finansowanej przez UE inicjatywy L4S (Learning 4 security) było opracowanie innowacyjnej platformy sprzyjającej współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego w transporcie. Projekt L4S wykroczył nawet poza swoje kompetencje, zapewniając narzędzia do szkolenia podmiotów zarządzających, organizacji, pracowników i ogółu społeczeństwa.

Program zaawansowanej współpracy w zarządzaniu kryzysowym (Advanced Collaboration in Crisis Management, ACCM) obejmował pięć gier symulacyjnych. Celem każdej gry jest podnoszenie kompetencji w zakresie skutecznej współpracy podczas kryzysu, indywidualnego przywództwa, podejmowania decyzji w różnorodnych zespołach w obliczu kryzysu oraz przełamywania barier w skutecznym zarządzaniu kryzysowym. Użytkownicy uczestniczą w realistycznych grach opartych na odgrywaniu ról i nauce przez działanie.

Prototypy LS4 zostały przetestowane przez prawie 500 użytkowników pilotażowych, co stanowiło cenny wkład w optymalizację. Następnie przeprowadzono dodatkowe działania pilotażowe i komercyjne z udziałem setek graczy oraz szczegółową analizę rynku. Określono wielopoziomowy plan wdrożenia przeznaczony do realizacji przy zakończeniu projektu.

Ponadto w ramach projektu stworzono obszerną społeczność wiedzy online, która łączy w sobie bazę wiedzy, a także aktywną społeczność wirtualnej nauki w zakresie zaawansowanej dynamiki współpracy i technologii uczenia się w celu poprawy bezpieczeństwa.

W ramach projektu L4S opracowano także odpowiedni pakiet wdrożeniowy – czyli skuteczne instrumenty i narzędzia służące do zdobywania doświadczenia na podstawie symulacji. Obejmują one wytyczne pedagogiczne, praktyczne wytyczne i scenariusze dotyczące wdrażania, różne typy gier symulacyjnych, warsztaty online, narzędzie do monitorowania i oceny oraz dostęp do społeczności wiedzy L4S. Możliwe jest także zintegrowanie różnych metod wdrożenia, takich jak smartfony i inne urządzenia przenośne.

Projekt wyraźnie pokazał, że platforma ma duży potencjał i może mieć duży wpływ na zarządzanie kryzysowe w sektorach transportu lotniczego i morskiego. W przyszłości platforma może być dostosowana do innych kluczowych infrastruktur, takich jak sektor energetyczny, usługi finansowe i przemysł spożywczy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gry komputerowe, zarządzanie kryzysowe, L4S, bezpieczeństwo, gry symulacyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę