Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Medycyna alternatywna w Europie

Medycyna uzupełniająca i alternatywna jest w Europie popularna, lecz trudno jest prowadzić nad nią badania. Jeden z projektów finansowanych ze środków UE zajął się wątpliwościami związanymi z tą kwestią.
Medycyna alternatywna w Europie
Europejczycy są ogólnie otwarci na medycynę alternatywną i uzupełniającą. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zainteresowanie tego typu usługami szalenie wzrosło. Europejczycy domagają się jednak wiarygodnych danych na ten temat. Oczekują też przejrzystych przepisów regulujących usługi z zakresu medycyny alternatywnej i uzupełniającej oraz szkolenia dla osób je świadczących. Trudno jest uzyskać jakiekolwiek dalsze dane na temat opinii Europejczyków na temat medycyny alternatywnej i uzupełniającej.

Prowadzenie badań na ten temat nie jest łatwe z powodu różnic dotyczących definicji i regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich. W każdym z 39 krajów objętych badaniem stosowane są różne przepisy regulujące medycynę alternatywną i uzupełniającą. Finansowany przez UE projekt CAMBRELLA ("A pan-European research network for complementary and alternative medicine (CAM)") został ustanowiony w celu zbadania statusu medycyny alternatywnej i uzupełniającej w Europie.

Członkowie konsorcjum zamierzają badać rynek usług medycyny alternatywnej i uzupełniającej w Europie i opracować plan prowadzenia dalszych badań nad tą tematyką. Bardziej szczegółowe cele to opracowanie wspólnej terminologii, zrozumienie mechanizmów i częstości występowania popytu na medycynę alternatywną i uzupełniającą, zbadanie jej statusu prawnego i polityki wobec świadczenia usług w jej obrębie, jak również zbadanie opinii Europejczyków na jej temat. Projekt CAMBRELLA ma też na celu ustanowienie współpracy naukowej oraz zaplanowanie dalszych badań nad medycyną alternatywną i uzupełniającą.

Do tej pory udało się w projekcie CAMBRELLA udzielić odpowiedzi na wiele z tych pytań, lecz odpowiedzi te wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań. Analiza piśmiennictwa wykazała na przykład, że częstość korzystania z usług medycyny alternatywnej i uzupełniającej wynosi 0,3–86%. Tak szeroki zakres danych jest bezużyteczny. Niektóre kraje europejskie dysponują wiarygodnymi danymi, lecz większość nie ma danych wcale. Informacje, które są dostępne, sugerują, że najczęściej stosowaną metodą leczenia jest ziołolecznictwo a najczęściej leczoną dolegliwością są schorzenia narządu ruchu.

W ramach projektu CAMBRELLA stwierdzono też niespójności w świadczeniu usług z tej dziedziny medycyny w Europie. Usługi oferują zarówno usługodawcy medyczni, jak i niemedyczni, tymczasem wymogi dotyczące tych usług i szkolenia osób je świadczących różnią się nie tylko pomiędzy krajami, lecz niekiedy również w obrębie kraju. Dużo zostało do zrobienia, zanim w Europie będzie można choćby porozumieć się na temat tych usług z użyciem spójnej terminologii.

W projekcie CAMBRELLA pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi, lecz jest to korzystne dla planowania dalszych badań. Uzyskano punkt wyjścia do stworzenia przepisów regulujących świadczenie usług z dziedziny medycyny alternatywnej i uzupełniającej oraz szkolenia dla osób je świadczących. Dzięki temu możliwe będzie otrzymywanie czytelnych wyników badań naukowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę