Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GRAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 266184
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Hiszpania

Technologie symulacji służące bardziej ekologicznemu lataniu

Naukowcy z Chin i UE pracowali wspólnie nad identyfikacją i oceną przyszłych postępów technologicznych niezbędnych do opracowania bardziej ekologicznych technologii w aeronautyce. Projekt GRAIN stawia sobie za cel przygotowanie działań RTD i wykorzystanie ich do lepszego zrozumienia i minimalizacji wpływu na klimat oraz wpływu hałasu poprzez zaprojektowanie samolotu/silnika.
Technologie symulacji służące bardziej ekologicznemu lataniu
Ponad 2,2 miliarda ludzi podróżuje co roku samolotem, a liczba ta rośnie z każdym rokiem. Jednak rozwój podróży lotniczych jest źródłem obaw dotyczących wpływu na środowisko wywieranego przez ten sektor. UE wyznaczyła sobie bardzo ambitne cele polegające na zwiększeniu zrównoważenia tego sektora do 2020 roku poprzez ograniczenie emisji tlenku azotu (NOx) o 80%, dwutlenku węgla (CO2) o 50% i hałasu o 50%. Jest oczywistym, że potrzebne są przełomowe technologie zwiastujące nową erę bardziej ekologicznego latania, a ich opracowanie wymaga przeznaczenia znacznych nakładów na badania.

Inicjatywa GRAIN ("Greener aeronautics international networking") finansowana ze środków UE zgromadziła 30 ekspertów z Chin i UE w celu opracowania nowych technik symulacji, modelowania i testowania. Obejmują one kluczowe obszary związane ze środowiskowym wpływem wywieranym przez samoloty: emisje pochodzące z silnika, redukcja oporu, ograniczenie hałasu i materiał konstrukcyjny.

W ramach tych szerokich obszarów projekt GRAIN zdefiniował szereg projektów poświęconych konkretnym problemom. Określono również w jaki sposób instytuty badawcze mogą współpracować ze sobą w celu połączenia zasobów i fachowej wiedzy, w szczególności w zakresie wysokowydajnych środowisk obliczeniowych. Starania te są rozwijane w ramach długoterminowej współpracy.

Sektor aeronautyki wymaga wdrożenia radykalnie odmiennych technologii w celu poprawy jego zrównoważenia. Międzynarodowa współpraca realizowana na dużą skalę, tak jak projekt GRAIN, stanowi szybki i wydajny sposób stymulowania wymaganych innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę