Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Strategie profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest istotnym problemem zdrowotnym w Europie. W celu lepszego zapobiegania rakowi szyjki macicy konieczne są nowe strategie oceny znaczenia szczepień i nowe metody prowadzenia badań przesiewowych.
Strategie profilaktyki raka szyjki macicy
Rak szyjki macicy jest powodowany uporczywym zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Istnieje przynajmniej 14 różnych typów HPV. Jednakże to typy 16 i 18 są odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy. HPV może też wywoływać raka prącia u mężczyzn, raka pochwy i sromu u kobiet oraz raka jamy ustnej i gardła oraz odbytu u obu płci.

Odkrycie związku etiologicznego pomiędzy HPV i rakiem szyjki macicy zainspirowało do stworzenia szczepionek i nowych testów przesiewowych. Celem finansowanego ze środków UE projektu "'Health-economic modelling of prevention strategies for HPV-related diseases in European countries" (PREHDICT) było określenie warunków i strategii szczepień przeciwko HPV oraz badań przesiewowych szyjki macicy w krajach europejskich.

Konsorcjum stwierdziło, że różnice w strategiach zwalczania raka szyjki macicy w poszczególnych państwach europejskich wymagają stworzenia obiektywnych, popartych danymi kryteriów profilaktyki nowotworowej. Badacze stworzyli ogromną bazę danych na temat chorób związanych z zakażeniami HPV poprzez systematyczne zbieranie i podsumowywanie danych na temat przypadków zakażeń i chorób. Bada danych obejmuje informacje na temat skuteczności szczepień, nowych metod badań przesiewowych, stosowanych praktyk w badaniach przesiewowych, stylu życia i danych demograficznych. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do podkreślenia słabych i mocnych stron obecnie prowadzonych działań profilaktycznych.

Ważną częścią projektu PREHDICT było stworzenie modeli matematycznych przenoszenia HPV pomiędzy kobietami i mężczyznami. Te modele wskazują wyraźnie, że program szczepień przeciwko wirusom HPV16/18 przynosi korzyści zarówno kobietom szczepionym, jak i nieszczepionym. Modele przewidują silny efekt odporności zbiorowej, w związku z tym powinny być prowadzone dalsze prace nad wdrażaniem programów szczepień przeciwko HPV.

Opłacalność analizowano korzystając z prostych i złożonych modeli Markova na bazie indywidualnej. Oceniano wpływ szczepień dorastających dziewcząt na minimalizowanie rozprzestrzeniania się HPV w populacji, jak również znaczenie szczepień chłopców. Szczepienia dziewcząt w wieku 12 lat przeciwko HPV16/18 okazały się bardzo efektywną kosztowo metodą w krajach, gdzie profilaktyka raka szyjki macicy jest słabo rozwinięta a obciążenie tą chorobą duże.

Ważnym osiągnięciem projektu jest wykazanie na podstawie bazy dowodów, że badania przesiewowe oparte na HPV zapewniają o 60-70% lepszą ochronę przed rakiem szyjki macicy niż cytologia (Lancet 2014). Oszczędność szczepień w krajach Europy Wschodniej nie została wcześniej ustalona i wyniki projektu PREHDICT mogą stanowić wskazówki przy tworzeniu nowej polityki zapobiegania nowotworom. Ponadto wyniki modelowania mogą znaleźć zastosowanie w integrowaniu programów szczepień i badań przesiewowych przy użyciu nowych narzędzi do badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak szyjki macicy, szczepienia, metody badań przesiewowych, HPV, model matematyczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę